Oslavy 20. výročia Continental Matador Truck Tires

854

Závod na výrobu pneumatík pre nákladné vozidlá spoločnosti Continental v Púchove oslávil svoj 20-ročný úspešný príbeh.

Continental zamestnáva v púchovskom regióne 4.700 zamestnancov

Spoločnosť Continental vyvíja priekopnícke technológie a služby pre udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí a ich tovaru. Spoločnosť, ktorá bola založená už v roku 1871, ponúka bezpečné, efektívne, inteligentné a cenovo dostupné riešenia pre vozidlá, stroje, prepravu a dopravu. V roku 2017 spoločnosť Continental vygenerovala tržbu 44 miliárd eur a v súčasnosti má viac ako 240.000 zamestnancov v 61 krajinách.

V súčasnosti má divízia Pneumatiky 24 výrobných a vývojových pobočiek po celom svete. Divízia, ktorá je s viac ako 54.000 zamestnancami jedným z najväčších výrobcov pneumatík, dosiahla v roku 2017 tržby vo výške 11,3 miliardy eur. Spoločnosť Continental patrí medzi vedúce spoločnosti v oblasti výroby pneumatík a ponúka široký sortiment pre osobné vozidlá, komerčné vozidlá a dvojkolesové vozidlá. Vďaka neustálym investíciám do výskumu a vývoja spoločnosť Continental výrazne prispieva k nákladovo efektívnej a ekologicky účinnej mobilite. Portfólio divízie pneumatík zahŕňa služby pre obchodovanie s pneumatikami a pre aplikácie vozového parku, ako aj systémy digitálneho riadenia pneumatík pre komerčné vozidlá.

Pred dvadsiatimi rokmi spoločnosť Continental hľadala strategického partnera pre vybudovanie vysoko efektívneho výrobného závodu na výrobu pneumatík pre nákladné vozidlá a spoločnosť Matador hľadala partnera, s ktorým by dokázala udržať svoju obchodnú činnosť v oblasti výroby pneumatík pre nákladné vozidlá. Aktivity obidvoch strán nakoniec dospeli do úspešného konca – dňa 16. septembra 1998 bola podpísaná zmluva o založení spoločného podniku Continental Matador s.r.o. Spoločnosť bola v roku 2007 premenovaná na Continental Matador Truck Tires s.r.o. Závod na výrobu pneumatík pre nákladné vozidlá v Púchove každoročne vyrobí jednu tretinu celkového objemu pneumatík pre nákladné vozidlá a autobusy v spoločnosti Continental.

Aj vďaka schopnosti tímu zvládať extrémne zložité a komplexné úlohy sa Continental rozhodol v Púchove rozšíriť svoje obchodné aktivity o výrobu pneumatík pre osobné a ľahké nákladné vozidlá, Technologické centrum a výrobu dopravných pásov ContiTech. Týmto sa spoločnosť Continental stala najväčším zamestnávateľom v púchovskom regióne a v súčasnosti zamestnáva viac ako 4.700 zamestnancov. Filozofia a postoj zamestnancov „kvalita na prvom mieste“ bola ocenená Cenou kvality za najvyššiu úroveň ukazovateľov výkonnosti v rokoch 2016 a 2017.

Objem výroby pneumatík pre nákladné vozidlá sa zvýšil desaťnásobne

Technologická spoločnosť a prémiový výrobca pneumatík Continental oslavoval 4. septembra vo svojom závode v Púchove dvadsiate výročie vzniku spoločnosti na výrobu pneumatík pre nákladné vozidlá. V závode sa konalo slávnostné podujatie vedené Ladislavom Rosinom, riaditeľom závodu Continental Matador Truck Tires s.r.o., za účasti vedenia divízie Pneumatiky, lokálneho manažmentu, zamestnancov a čestných hostí, ktorí si spoločne pripomenuli úspechy lokálneho tímu.

Investície do výrobnej technológie vo výške viac ako 630 miliónov eur, desaťnásobné zvýšenie objemu výroby na 2,9 miliónov pneumatík ročne a nárast lokálneho tímu takmer štvornásobne od roku 1998 sa podieľajú na úspechoch spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o. v rámci závodov na výrobu pneumatík. Na znak spolupatričnosti s miestnymi neziskovými organizáciami daroval závod štyrom vybraným organizáciám finančné dary v celkovej hodnote osem tisíc eur.

Nikolai Setzer, člen predstavenstva Continental zodpovedný za divíziu Pneumatiky, zablahoželal tímu slovami: „Základným pilierom biznisu s pneumatikami sú ľudia a tento závod svojimi úspechmi trvale prispieva k napĺňaniu Vízie 2025 divízie Pneumatiky. Závod na výrobu pneumatík pre nákladné vozidlá je kľúčovým závodom nášho biznisu s pneumatikami, a to najmä v regióne EMEA (Europe, Middle East, Africa). Toto všetko bolo možné vďaka vám, našim zamestnancom. Blahoželám vám k vášmu dvadsiatemu výročiu a želám, aby ste si aj do budúcnosti zachovali vašu zanietenosť pre úspech!“

Christian Kötz, riaditeľ obchodnej skupiny Pneumatiky pre komerčné vozidlá, vo svojom prejave zdôraznil proaktívny prístup a flexibilitu závodu v Púchove pri podpore rozvoja trhov v rámci regiónu EMEA ako aj iných trhov. Tiež dodal: „Závod a jeho zamestnanci boli vždy otvorení k podpore inovácií a inovatívnych produktov. Vždy som si cenil dlhotrvajúci vysoký výkon závodu a jeho zamestnancov, ktorí sa snažili uspokojiť požiadavky zákazníkov nielen čo sa týka kvality výrobkov, ale aj objemu, ich dostupnosti a nákladov.“

Bernhard Trilken, riaditeľ Výroby a logistiky, vo svojej reči zdôraznil: „Zamestnanci závodu na výrobu pneumatík pre nákladné vozidlá si už na začiatku stanovili vysoké ciele. Motivovaní ľudia so silným tímovým duchom, orientovaní na dosahovanie cieľov a neustále zlepšovanie boli vždy piliermi vysokého výkonu a dlhotrvajúcej stability závodu.“

Oslavy dvadsiateho výročia ukončil prejavom Ladislav Rosina, riaditeľ závodu Continental Matador Truck Tires s.r.o., ktorý poďakoval všetkým zamestnancom a čestným hosťom za ich prínos k výnimočným úspechom závodu, ako aj za ich účasť na oslave.

Zdroj: Continental