Oslavy 50. výročia Materskej školy Požiarna 1292

621

Najstaršia dodnes existujúca materská škola v meste Púchov je materská škola na Požiarnej ulici 1292, ktorá otvorila svoje brány už v roku 1967.

Materská škola sa nachádza v centre mesta, má dobrú dostupnosť dopravným prostriedkom a dostatok parkovacích miest. V súčasnosti ju navštevuje 92 detí a výchovno–vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 8 pedagogickí zamestnanci s dlhoročnou praxou a 7 nepedagogických zamestnancov. V stredu 30. mája v púchovskom Divadle materská škola oslávila 50. výročie svojho otvorenia, ktoré spojila s oslavou Dňa matiek.

Zaplnenému Divadlu sa najskôr prihovorila riaditeľka materskej školy Katarína Tomanová:
„Naša škôlka a ľudia v nej pracujúci sa snažíme, aby sa u nás deti cítili čo najlepšie. Robíme všetko preto, aby toto prostredie bolo pre nich bezpečné, príjemné, podnetné, aby mali všetky možnosti rozvíjať svoje schopnosti a vlastnosti. A pevne verím, že sa nám to darí. Deti sú u nás rady. No len čo sa otvoria dvere a zjaví sa v nich mamička, každé jedno dieťa sa s úprimnou radosťou k nej rozbehne. Mama je len jedna. Je nenahraditeľná. Mama je to najdôležitejšie, to najkrajšie, to najdrahšie, čo malý drobček má. A každý z nás bol takým malým drobcom, ktorý tú svoju mamu zbožňoval.

Preto nielen v Deň matiek, ale kedykoľvek si treba pripomenúť, ako je mama pre dieťatko dôležitá, pre jeho základ do života. A každá jedná mama si zaslúži uznanie za to všetko, čo pre svoje deti robí. Byť mamou v dnešnej dobe vôbec nie je jednoduché. To musí každý uznať. My učiteľky v materskej škole sa snažíme, aby sme mamičkám boli nápomocné, aby sme im poradili a pomohli pri výchove svojho dieťatka v predškolskom období.

Ročník 1968/69

Dňa 1.9.1967 sa prvý krát otvorili brány našej MŠ a vstúpili do nej prvé detské nôžky. Do vienka škôlka dostala krásne prostredie, ktoré sa neustále zveľaďuje a skrášľuje, dostala nespočetné množstvo kvalitných zamestnancov (pedagogických i nepedagogických) aj oni prispeli k tomu, že naša MŠ je na vysokej a kvalitnej úrovni. My v ich práci naďalej pokračujeme a túto úroveň zvyšujeme. Za ich prácu im patrí jedno veľké a úprimné ďakujeme.

Od vtedy ubehlo už 50 rokov a tých detských nožičiek, čo do nej vstúpili, bolo už neskutočne veľa. Medzi nimi som bola aj ja ako malé dievčatko, spolu so mnou škôlku navštevovala aj pani učiteľka Ivetka Hudecová, chodila tu aj pani kuchárka Zuzka Gabková a aj naša pani školníčka Janka Fedorová. A po rokoch sme sa tu zas všetky stretli ako zamestnankyne. Nie je to úžasné? A možno práve teraz vychovávame deti, ktoré sa tu raz ocitnú ako nové pani učiteľky, kuchárky.

Naša materská škola funguje už pol storočia a pevne verím , že aj ďalšie desaťročie bude tu a budú ju navštevovať ďalšie a ďalšie generácie malých detí. Tak nech sa jej darí, aspoň tak dobre ako doteraz. Nech sa tu deti cítia príjemne, bezpečne a nech s radosťou a usmiate do nej prichádzajú. Práve pre nich a o nich je celá naša materská škola. Chcem sa vo svojom mene poďakovať terajšiemu kolektívu za ich ozaj svedomitú prácu, za to, že si vieme navzájom pomáhať a tvoriť , čoho dôkazom je aj dnešné vystúpenie všetkých tried aj našej Elokovanej MŠ na Komenského ulici.“

Po vystúpení riaditeľky materskej školy nasledoval blahoprajný príhovor primátora mesta Rastislava Heneka a predsedkyne rodičovského združenia Jany Kuchtovej. V bohatom kultúrnom programe vystúpili deti všetkých ročníkov pod vedením svojich učiteliek. Ukázali, že vedia nielen recitovať, ale aj pekne spievať a tancovať. Vôbec sa nezľakli veľkého javiska a zaplneného hľadiska, aj keď v ňom občas hľadali tváre svojich rodičov. Svojim roztomilým vystúpením si na záver vyslúžili od obecenstva búrlivé standing ovation.