Odovzdávanie maturitných vysvedčení na púchovských stredných školách

958

V uplynulých týždňoch sa na púchovských stredných školách konali záverečné maturitné skúšky, po ktorých získali študenti maturitné vysvedčenie.

Študentom gymnázia maturitné vysvedčenia odovzdal 25. mája v púchovskom divadle primátor mesta Rastislav Henek. Na gymnáziu tento rok končilo 76 študentov v troch triedach. Študentom zablahoželali okrem primátora mesta aj riaditeľ školy Miroslav Kubičár a triedni učitelia Miriam Pagáčová, Miroslav Klučka a Martina Pavlíková. Čestný titul Maturant roka získal Alexander Uhrina a titul Študent roka Lucia Krchňavá.

Na SOŠ v Púchove pristúpilo k maturite 76 študentov v odboroch operátor gumárenskej a plastikárskej výroby, prevádzka a ekonomika dopravy a styling a marketing. Medzi nimi sa nenašiel ani jeden žiak, ktorý by odbornú komisiu za zeleným stolom nepresvedčil, že si maturitné vysvedčenie nezaslúži. Vysvedčenie im dňa 31. mája spolu s triednymi učiteľmi Vierou Urbanovou a Jánom Haššom odovzdal župan Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Odchádzajúci štvrtáci pri preberaní maturitných vysvedčení vyzdvihli aj pozitívne napredovanie školy. Pochvalné slová adresovali predovšetkým riaditeľke školy Lenke Jancíkovej. Vo svojom príhovore žiakom odkázala: „Vnímajte veci, ktoré sa okolo vás dejú. Hoci to môže znieť ako klišé, budúcnosť je vo vašich rukách. Ak chcete niečo zmeniť, namiesto veľa rečí to radšej urobte, zmeňte to. Zbytočne sa nesťažujte, ale konajte. Máte veľkú silu, aby ste veci dokázali skutočne meniť.“

Zdroj: TSK, foto: S. Flimmel