Oslavy 50. výročia ZŠ Lazy pod Makytou a Lazovské hody

182

Oslavy sa uskutočnili v sobotu 10. 9. 2022 spolu s Lazovskými hodmi v areáli Základnej školy s materskou školou Lazy pod Makytou. Riaditeľovi Milan Kuchta privítal hostí – župana Jaroslava Bašku, primátorku Púchova Katarínu Henekovú starostu Jána Mičegu a ďalších prítomných starostov. Všetkým pedagogickým zamestnancom zaželal hlavne plnú školu radostných detí a veľa síl a chuti do práce so žiakmi. V rámci osláv bolo pripravených viacero sprievodných akcii – vystúpenia DĽH Lachovček, detí zo ZŠ s MŠ, FS Kvarteta a sokoliarov. Ako zlatý klinec akcie vystúpil víťaz Česko Slovenská Superstar 2011 Lukáš Adamec.

Slavomír Flimmel