Projekt „Podhorské námestie“ v Beluši – Podhorí

133

Toto leto bolo v miestnej časti obce Beluša – Podhorie, poriadne horúco. Ku krásnym slnečným dňom, k horúčave prispela aj pracovná aktivita v cente obce. Vďaka obci Beluša, poskytovateľovi finančných prostriedkov v rámci participatívneho rozpočtu obce Beluša, sa v miestnej časti mohol realizovať projekt pod názvom „Podhorské námestie“. Autorka projektu vybrala názov zámerne, keďže cieľom projektu bola revitalizácia záhrady okolo Kaplnky Panny Márie Kráľovnej anjelov, ktorá sa nachádza v centre miestnej časti. Priestor okolo kaplnky bol dlhodobo zanedbávaný, nutne potreboval revitalizáciu. Pridanou hodnotou priestoru bolo jeho umiestnenie a tak revitalizácia bola osožná pre všetky vekové kategórie, a rovnako pre miestnych obyvateľov ako aj pre návštevníkov obce. Úspechom vo verejnom hlasovaní občanov Beluše sa začala náročná dvojmesačná práca dobrovoľníkov z radov občanov a miestnych organizácií. Za úspešnou realizáciou stoja najmä členky OZ Slovenský zväz žien Podhorie a členovia DHZ Podhorie. Tí svojou ochotou a neúnavnou prácou vytvorili krásne dielo v centre miestnej časti, ktoré je nielen esteticky príťažlivé, ale plní funkciu oddychovo-relaxačnú. Okrem „dospelákov“ sa na realizácií projektu podieľalo aj niekoľko detí, ktoré pomáhali pri natieraní oplotenia, či pri kvetinovej výsadbe. Je naozaj úžasne sledovať ako sa do diania obce zapájajú viaceré vekové kategória a všetci spoločne pacujú na dosiahnutí jedného cieľa. Chcú vytvoriť dielo, nie len pre súčasnosť ale aj pre nasledujúce generácie. Na „Podhorskom námestí“ sa okrem kompletnej drevinovej a kvetinovej výsadbe, vysadil po obvode živý plot a vynovil sa náter na kovovom oplotení. Využitím masívneho kameniva sa celá výsadba esteticky zladila s budovou kaplnky. Sprístupnenie nového námestia bolo 21. augusta 2022, kedy sa v Podhorí konali tradičné hody. Počas hodovej svätej omše sa obyvatelia ako aj návštevníci mohli tešiť z nového priestoru v obci.

OZ Slovenský zväz žien Podhorie