Oslavy MDD v škôlkach, v knižnici a pred divadlom

207

MESTO PÚCHOV OBDAROVALO 652 DETÍ MATERSKÝCH ŠKÔL

Prvý jún už sa neodmysliteľne spája s najväčšou, neobmedzenou a bezpodmienečnou láskou v živote – s deťmi, ktoré sú potešením, našou budúcnosťou. Medzinárodný deň detí oslavujeme už od roku 1952 a vedenie mesta Púchov už tradične tento deň venuje návštevám v materských školách v meste, v ktorých si deti pripravujú veselý kultúrny program a vždy rozjasnia už tak slnečný júnový deň.

Primátorka mesta Katarína Heneková spoločne s vedúcou OŠaSV MsÚ Púchov Danielou Gabrišovou navštívili MŠ Mládežnícka, MŠ Chmelinec, MŠ Nosice, ZŠ s MŠ Slovanská, ZŠ s MŠ sv. Margity v Púchove, Špeciálnu MŠ patriacu pod Spojenú školu v Púchove na Ul. Športovcov, MŠ Lienka, MŠ Požiarna 1291, MŠ Požiarna 1292 aj s elokovaným pracoviskom. V niektorých škôlkach už deti počas príchodu návštevy z mesta Púchov oddychovali nerušeným spánkom, iní ešte obedovali, preto darčeky prevzali riaditeľky či zástupkyne daného školského zariadenia.

Zúčastnili sme sa tiež opätovne obnovenej akcie Centra pre deti a rodiny (CDR) Púchov – garden party – v programe ktorej sa predstavili deti zo zariadenia neobyčajnými speváckymi, tanečnými či recitátorskými vstupmi. Zároveň primátorka mesta zagratulovala riaditeľke CDR Púchov Danke Zemanovej k oceneniu, ktoré zariadenie získalo od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov v SR za svoju činnosť.

V rámci potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž nadelila púchovská predajňa LIDL detské balíčky, ktoré vedúca OŠaSV pripravila na distribúciu pre deti v NO Stredisko Evanjelickej Diakonie Púchov. Detskú radosť najkrajšie vystihuje verš Milana Rúfusa: „Čo skrýva v sebe duša maličkých, že múdry iba žasne?“ Žasnime nad detskou fantáziou, tvorivosťou, úprimnosťou a sebadôverou.

DEŇ DETÍ V KNIŽNICI A PRED DIVADLOM PÚCHOV

Štvrtkový Medzinárodný deň detí oslávila s deťmi z púchovských základných škôl Mestská knižnica V. Roya, ktorá v spolupráci s OZ Podivný barón pripravila aktivity vo svojich priestoroch a v mestskom múzeu. Počas popoludnia bola registrácia do knižnice pre deti a mládež vo veku od 0 do 15 rokov zadarmo.

Oslavy MDD pred Divadlom v Púchove zahájila príhovorom pani primátorka mesta, srdečne pozdravila deti a rodičov. Všetkým detičkám popriala krásny deň detí, plný šťastia, radosti, aby si mohli plnými dúškami vychutnávať svoj veľký deň a „užili“ si ho. Následne odovzdala slovo konateľkám Púchovskej kultúry, ktoré oboznámili deti s bohatým programom.

A čo všetko deti na dnešný deň mali pripravené? HRY, SÚŤAŽE v parku so 6.ZBORom SKAUTOV A SKAUTIEK Púchov, „ZÁBAVNÉ MESTEČKO ŽRALOK “ – skákací hrad s figúrkami a kĺzačkou, „TRI PRASIATKA“, bábkové divadlo – Divadlo zo šuflíka Žilina, FAKÍRKA KIKA a živý HAD LUŇÁK, LABKOVÁ PATROLA MiNiDiSkO – tanečník Alex alias Rider, Chase a Marschall. Prišiel i ČARODEJNÍK KRIŠTOF, priniesol veľa pokladov, ktoré deti hľadali… aj básničky recitovali, spievali, kreslili…

Veríme, že slnečný deň potešil veľké množstvo detí, ktoré zaplnili areál pred divadlom. Rozžiarené detské očká, úsmev na tvári, radosť, spokojnosť… taký bol DEŇ DETÍ v Púchove, ktorý pripravila Púchovská kultúra s.r.o. a MESTO Púchov.

MsÚ Púchov, Púchovská kultúra, s.r.o.
Foto: Slavomír Flimmel