Ôsmaci zo ZŠ Jana Amosa Komenského na Liptove

95

Na hodinách geografie sa tento rok učíme o Slovensku. Tak sme si na október naplánovali exkurziu do regiónu Liptova. Hoci mnohí z nás už čo to po Slovensku aj Liptove pochodili, očakávania boli veľké.

Našim prvým cieľom sa stal Drevený artikulárny evanjelický kostol Svätý Kríž postavený iba z dreva bez použitia klincov. Na Liptove vznikli 2 artikulárne kostoly. Jeden, pre Horný Liptov v Hybiciach, druhý, pre Stredný a Dolný Liptov postavili v starodávnom stredisku evanjelického cirkevného života v Paludzi. Kostol z Paludze bol kvôli výstavbe Liptovskej priehrady prestavaný do obce Svätý Kríž. Pôdorys kostola s dĺžkou 43 m má podobu kríža. Do vnútra vojde takmer šesťtisíc návštevníkov, ktorých zaujme najmä drevené barokové zariadenie, ktoré pri dopadajúcom svetle pôsobí neobyčajne emocionálne. V tomto kostole nás zaujal pozoruhodný drevený barokový oltár z roku 1693 s obrazom Premenenie Krista. Unikátna je aj kazateľnica stojaca na zrubovom základe, akoby spredu podoprená barokovým anjelom. Dvojposchodové chórové empory zdobia biblické maľby, ktoré spolu s veľkým lustrom z benátskeho skla dotvárajú čarovné vnútro kostola.     

Odtiaľ sme sa autobusom dopravili do Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Je obrazom stredovekého sídla s výsadami a právami mestečiek. Okrem drevených obytných a hospodárskych stavieb, reprezentujúcich typické znaky ľudového staviteľstva roľníckych a remeselníckych vrstiev, sú tu aj dva vzácne stredoveké kamenné objekty. Všetky stavby spolu vytvárajú jedinečnú skladbu historického a kultúrneho prostredia dávneho Liptova. Goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec je najstarším zachovaným zemianskym sídlom v Liptove zo 14. – 16. storočia a ranogotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary (z obce, ktorej meno dnes nesie vodná priehrada).

Ďalšou zastávkou nášho putovania bolo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Múzeum nám poskytlo prezrieť si zbierky prírodovedné a speleologické ale aj etnografické, historické, archeologické a iné. Upútali nás horniny a minerály, jaskyne, zvieratá, ich hlasy a príbytky a samozrejme vesmír a jeho vznik. Unikátom bol travertínový výliatok mozgovne lebky neandertálskeho človeka. Putovanie pokračovalo okolo prekrásnej slnkom zaliatej Liptovskej Mary na Archeoskanzen Havránok v Liptovskej Sielnici. Silne na nás zapôsobili starobylé keltské opevnenia a príbytky. Unikátom bola opevnená svätyňa so stopami keltských náboženských rituálov. Zohrávala v dobe svojej existencie úlohu duchovného centra, presahujúceho hranice regiónu. Súčasťou archeologického múzea je aj opevnenie stredovekého hrádku na vrchole Havránku – púchovská kultúra.

Posledným bodom programu exkurzie bol výstup na Bešeňovské travertíny. Bešeňovské travertíny sú prírodný výtvor – typ vápenca, ktorý vznikol vyzrážaním minerálnych, či termálnych prameňov bohatých na uhličitan vápenatý. Tieto pramene sú bohaté nielen na vápnik, ale aj horčík, železo a síru a dodávajú lokalite krásny živý lesk. Pri výveroch týchto prameňov sa vytvorili unikátne travertínové kopy, bochníky, kaskády a iné zaujímavé útvary sfarbené nevšednými farbami. Naše veľké očakávania sa perfektne naplnili. V autobuse bola príjemná a družná atmosféra. Celá cesta bola skvelá, ale ubehla rýchlo. Exkurzia bola SUPER! S radosťou sa tešíme na ďalšiu, ktorú už plánujeme. Ďakujeme p. učiteľkám Mgr. Oľge Jurenkovej, Mgr. Jane Jancíkovej a Mgr. Lenke Šebovej za skvelo zorganizovanú exkurziu.

Kubo Urban a Romča Hrebíková