Oznam o prerušení dodávky teplej úžitkovej vody

289

Vážení odberatelia tepla,
v zmysle ustanovenia § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovaných opráv na sústave tepelných zariadení bude v termíne od 6. 7. 2021 08:00 hod. do 8. 7. 2021 20:00 hod. prerušená dodávka teplej úžitkovej vody. V prípade, že práce budú ukončené v skoršom termíne, dodávka teplej úžitkovej vody bude okamžite obnovená. Za znížený komfort sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.