Micro:bit – môže byť! na ZŠ J. A. Komenského

112

V poslednej dobe rastie digitalizácia nášho prostredia, menia sa náplne rôznych pracovných pozícií. Rastie význam programovania a robotizuje sa veľa ľudských činností. Tento vývoj je pre ľudí veľmi prínosný, ale má aj svoje riziká. Tie však minimalizujeme tým, že ich spoznáme a budeme im rozumieť. A že aj pri používaní najnovších technológií budeme rozmýšľať…

Práve s cieľom lepšie porozumieť svetu technológií vyhlásila Nadácia Pontis – Nadačný fond Telekom grantovú výzvu ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia, do ktorej sa zapojila aj naša škola.  Výzva bola určená na vybavenie škôl microbitmi a ich príslušenstvom. Microbity sú malé základové dosky, také minipočítače, ktoré ale majú v sebe zabudovaných viacero senzorov a možnosť pripojiť ďalšie zariadenia. Boli vyvinuté špeciálne pre školy ako výuková pomôcka.

Naša škola už prvé skúsenosti s microbitmi mala, stretli sme sa s nimi v rámci projektu ITAkadémia, a Rodičovské združenie pri ZŠ J. A. Komenského ich škole zakúpilo. V rámci grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom, v ktorej sme boli úspešní v plnej výške, sme prikúpili ďalšie microbity a prídavné zariadenia.

Cieľovou skupinou projektu boli žiaci 6. a 7.ročníka, ale s microbitmi pracujú na hodinách informatiky všetky ročníky 2.stupňa. S využitím microbitov žiaci merali teplotu, komponovali vlastnú hudbu či komunikovali pomocou microbitov – vysielačiek. Microbity naprogramovali ako krokomery, diaľkové ovládače či pohybové alarmy.

Aj vďaka takýmto projektom môžu žiaci porozumieť viac svetu okolo seba, technológiám, a naučia sa hravo základom programovania. Skrátka – micro:bit môže byť!

Jana Jancíková