Plavci na medzinárodných pretekoch Jarná cena Žiliny

76

Od piatka 10. 9. 2021 do nedele 12. 9. 2021 sme sa s našou plaveckou skupinou zúčastnili jubilejného 20. ročníka medzinárodného plaveckého mítingu Jarná cena Žiliny, na 50 metrovom mestskom žilinskom bazéne. Aj keď má míting v názve Jar, kvôli celosvetovej pandémii a následným opatreniam sa už druhý rok uskutočňuje v septembrovom termíne. Táto skutočnosť mala vplyv aj na medzinárodnú účasť, paradoxne však na nej štartovali zástupcovia dvoch exotických destinácií – Singapur a Cyprus. Naša výprava 11 plavcov absolvovala tieto preteky z plnej prípravy, avšak aj tak sme sa pokúšali nielen o zlepšenie našich osobných rekordov, ale aj o porovnanie sa v medzinárodnej konkurencii.

Tento pretek sa v rámci Slovenskej republiky dlhodobo radí k tým najväčším, čo do počtu pretekárov, ktorí počas 3 dní absolvovali úctyhodnú porciu 2144 štartov – 349 pretekárov z 39 klubov. Na výsledky a počínanie si našich plavcov dohliadali tréneri Mgr. Peter Bílik, Mgr. Peter Ruman a Mgr. Danka Strelčíková. Dôležité je povedať, že osobné, ako aj svetové rekordy plavcov sú dvojaké, evidujú sa z krátkeho – 25m bazéna a z dlhého – 50m bazéna zvlášť. Je to spôsobené tým, že na kratšom bazéne sú dosiahnuté časy rýchlejšie, najmä vplyvom obrátok, ktorých je v daných disciplínach viac. Najvrcholnejšia súťaž a méta plavcov – olympijské hry sa vždy odohrávajú iba v 50 m bazéne.

Ak mám sumarizovať výsledky našich pretekárov, absolvovali počas troch dní celkovo 85 individuálnych štartov a z toho bolo vytvorených 42 nových osobných rekordov, čo je vzhľadom na začiatok sezóny prísľubom do ďalšej prípravy. Medzi úspešných reprezentantov púchovského klubu sa zaradili Ciesarová Simona, Šmigurová Karin, Hanták Marek, Jurgová Lucia, Jurgová Ina, Kmošenová Lea, Cenigová Adriana, Kucej Matej, Pobežal Richard, Turza Matej a Labudíková Klára.

Ako vidieť, správna príprava a tréningové nasadenie prináša svoje ovocie a s každým zlepšeným osobným časom, sme bližšie k účasti na vrcholnom slovenskom podujatí, Majstrovstvách Slovenska.

PB