Počas prvej sezóny obecnej kompostárne sa vyseparovalo cca 100 ton biologického odpadu

67

Obecná Kompostáreň pod Rašovom bola oficiálne po prvýkrát otvorená pre verejnosť 12. apríla 2021. Od tej doby bola sprístupnená ešte 13-krát, posledný raz bola otvorená pred zimnou prestávkou 15. novembra 2021. Opätovne bude otvorená 21. marca 2022 (prvý párny pondelok po 15. marci v kalendárnom roku).

„Na kompostáreň si počas prvej sezóny našlo cestu celkovo 140 občanov obce Beluša, ktorí sa prevažne zbavovali zhnitej zeleniny, vypletej buriny, lístia, trávy, drevnej štiepky, slamy, či drobnej haluzoviny. Nakoľko zatiaľ nie je na prevádzke váha, presné množstvo vyseparovaného biologického rozložiteľného odpadu nie je možné určiť. Ale pri bežnej nosnosti vozíka 750 kilogramov predpokladáme, že sa vyseparovalo cca 100 ton biologicky rozložiteľného odpadu, “ informuje Martin Guliš, správca Zberného dvora a kompostárne.
Počas prevádzkovej doby bola pred vstupom do areálu osadená informačná tabuľa s otváracími hodinami a podrobnými informáciami o tom, aký druh biologického odpadu možno na kompostáreň bezplatne doviezť. Nakoľko je areál kompostárne mimo bytovej oblasti, po trase na hlavnej ceste smerom z a do Púchova boli osadené smerovníky, ktoré navedú občana cez ul. J. Kráľa priamo na kompostáreň.
Do ďalšieho otvorenia v roku 2022 plánuje obec Beluša plánuje vykonať úpravy terénu pre efektívnejšie zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
„Teší ma, že služby obecnej kompostárne využilo množstvo Belušanov a prispelo k ekologickému triedeniu odpadu, a tým aj zníženiu množstva zmesového odpadu. Všetky kroky vedúce k zvyšovaniu miery separácie majú dopad na tvorbu poplatku za vývoz komunálneho odpadu, preto som rád, že obec umožňuje svojim občanom, okrem iného, zhodnocovať aj zelený odpad zo záhrad,“ dodáva starosta obce Ján Prekop.

ObÚ Beluša