Pošta vydala známku s podobizňou Alexandra Dubčeka

47

Slovenská pošta dnes, v piatok 26. novembra 2021, vydala poštovú známku „Osobnosti: Alexander Dubček (1921 – 1992)“ s nominálnou hodnotou 1,00€.

Poštová známka rozmerov 40 × 30 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Motívom poštovej známky je trojštvrťový portrét mladíckeho A. Dubčeka zo 60. rokov 20. storočia, sediaceho v dobovej limuzíne Tatra 603. Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 26. 11. 2021 a domicilom obce Uhrovec. Na FDC je portrét starnúceho A. Dubčeka z 80. rokov z profilu v lineárnom, geometrickom prevedení. Motívom FDC pečiatky je faksimile podpisu A. Dubčeka. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o. . Autorom výtvarného návrhu známka a FDC je akad. mal. Peter Augustovič.

Slovenská pošta