Pochovávanie basy v Dolných Kočkovciach

593

Dňa 25. 2. 2020 sa v miestnom kultúrnom dome uskutočnila fašiangová zábava spojená so symbolickým pochovávaním basy, ktorú pripravili členovia Dobrovoľného hasičského zboru Dolné Kočkovce. Pochovávanie basy bolo už tradične spojené s kostýmovým sprievodom v zložení kňaz a smútiaci „pozostalí“, a sprevádzaní živou hudbou heligónkára. Okrem dobrej zábavy bola pre všetkých účastníkov pripravená aj tradičná pochúťka vaječná škvarenina. Symbolickým pochovaním basy, ktoré je rozlúčkou s obdobím zábav a veselosti, nám začal veľkonočný pôst. Obyvatelia obce, ale aj všetci návštevníci sa tak mohli opäť zabaviť na fašiangovej zábave spojenej s pochovávaním basy. Na záver treba vysloviť veľké poďakovanie za prípravu a zorganizovanie fašiangovej zábavy členom Dobrovoľného hasičského zboru Dolné Kočkovce.

Martin Dolinský, starosta obce