Poďakovanie učiteľom

637

Nechce sa nám ani veriť, že je to už dlhých deväť rokov, čo sme prvýkrát prekročili brány základnej školy. Presne si pamätáme, ako sme sa pousádzali na stoličky a plní očakávania aj napätia zároveň počúvali naše nové pani učiteľky: pani učiteľku Okrajkovú a pani učiteľku Franekovú. Tie sa stali na najbližšie štyri roky našimi druhými „mamami“. Práve ony nám dali základy jestvovania na našej škole – naučili nás písať, čítať a počítať. V priebehu prvého ročníka sa z našich krivoľakých čiarok pomaly stávali písmenka, zo začiatku síce roztrasené, ale snažili sme sa. Po nich prišli slová a z nich sme začali tvoriť vety. Nebolo to najľahšie, no pani učiteľky boli veľmi trpezlivé a každého z nás povzbudzovali aj pri malom neúspechu.

Dni, týždne, mesiace, roky utekali veľmi rýchlo a ani sme sa nenazdali, už sme boli piataci – najmladší žiaci na druhom stupni. Triedy 4.A a 4.B sa spojili a vznikla jedna super partia 5.A. Triednou pani učiteľkou a novou „mamou“ sa nám stala pani učiteľka Vojtušová. Mali sme tú najlepšiu učiteľku na svete. Neskôr sme mali opäť novú triednu pani učiteľku. Všetky pani učiteľky a učitelia mali pre nás pochopenie, vypočuli nás, pomáhali nám a podporovali nás. Občas sa snažili nevidieť naše prehrešky, ktorých bolo celkom dosť. Robili pre nás najviac ako mohli.

Roky plynuli a stali sme sa deviatakmi – najstaršími žiakmi nielen na druhom stupni, ale aj na celej škole. Mnohí o nás pochybovali, no my sme sa ako trieda zocelili a ukázali sme, že spolu dokážeme držať v dobrom aj v zlom. Aj pre nás bol posledný ročník mimoriadny. A to nielen pre mimoriadnu situáciu, ktorá v spoločnosti nastala, no určite bol mimoriadny aj preto, že sme si museli vybrať našu budúcnosť – strednú školu. Tá nás pripraví na ďalšie cesty do života. Na nej využijeme aj mnoho poznatkov zo základnej školy. Budeme sa musieť naučiť aj množstvo nových vecí, ktoré sme doposiaľ nepoznali. Neskôr ich však zúročíme v našom živote.

Škola pre nás nebola len budova, kde sa musíme učiť a získavať nové vedomosti. Škola bola hlavne miestom, kde sme nadviazali krásne priateľstvá, zažili mnoho nezabudnuteľných zážitkov. Chceli by sme sa poďakovať pani riaditeľke, pánovi zástupcovi a ostatným pani učiteľkám a učiteľom za všetky chvíle strávené s nimi a našim mladším spolužiakom prajeme veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu.

Ďakujeme a nikdy na vás nezabudneme!

Trieda IX. A zo ZŠ s MŠ Slovanská