Havária vodovodu na Sedlišti

136

V pondelok 20.7.2020 bolo niekoľko bytových domov na Okružnej ulici bez vody. Pracovníci vodární opravovali haváriu na potrubí pred Základnou školou Mládežnícka. Poruchu zistili už v noci, kedy kontrolný vodomer ukazoval veľkú spotrebu vody. Aby mohli poruchu opraviť, museli na niekoľko hodín odstaviť prívod pitnej vody v okolitých bytových domoch. Obyvatelia dotknutých bytoviek mali k dispozícii pristavenú cisternu s pitnou vodou.

-sf-