Podnik technických služieb mesta rieši požiadavky občanov

401

Pracovníci PTSM, s.r.o. v minulých dňoch splnili požiadavky občanov, ktorí sa sťažovali na nedostatky v tzv. Umeleckej uličke pri Kauflande (pôvodný projekt bol realizovaný v roku 2011). Drevené lavičky už doslúžili. Kovovú sochu autorov R. Mušku, J. Špaleka a V. Jurovatého pokryla hrdza, čo sa mnohým okoloidúcim zdalo neestetické (aj keď takto bola socha pôvodne navrhnutá). Problém bol aj s verejným osvetlením a navyše občania žiadali inštaláciu tabule so smútočnými oznámeniami. Viacerí obyvatelia tiež požadovali osadenie lavičiek na kype pri Váhu smerom do Nimnice.

Do redakcie Púchovských novín prišlo poďakovanie určené primátorovi Rastislavovi Henekovi a pracovníkom Podniku technických služieb mesta Púchov:

Dňa 2.3.2017 som bol po dohode prijatý primátorom mesta na krátke stretnutie, kde som mu v priebehu 20-tich minút posunul ústne a aj písomne požiadavky obyvateľov zo sídliska Sedlište. Mňa osobne prekvapila a zároveň potešila veľmi rýchla reakcia a ochota pána primátora konať a dané konkrétne požiadavky aj vyriešiť. Dnes uplynul od mojej návštevy mesiac a väčšina vecí, ktoré boli v minulosti neriešiteľné, sú na naše príjemné prekvapenie už aj zrealizované.

Chcem v prvom rade poďakovať za bleskové osadenie a prevádzkovanie tabule Smútočných oznámení na prechodovom chodníku medzi hypermarketom Kaufland a hypermarketom Tesco a tiež upraveným priestorom (po niekoľkých rokoch od otvorenia chodníka natretie kovovej sochy), oprava osvetlenia pri Hasičoch a aj čiastočnej úpravy okrasnej výsadby vedľa prechodového chodníka.

Keď som dňa 4.4. pri prechádzke po hrádzi okolo starého koryta rieky Váh videl montovať odpočinkové lavičky, čo bola tiež jedna z našich pripomienok a požiadaviek ľudí, ktorí uvedený priestor radi využívajú na pravidelné pešie prechádzky a oddych smerom do a z kúpeľov Nimnica.

Na záver ešte raz skutočne úprimne ďakujeme pánovi primátorovi a všetkým pracovníkom Podniku technických služieb mesta Púchov, ktorí sa podieľali na realizácií požiadaviek obyvateľov časti mesta Púchov Sedlište.

S priateľským pozdravom František Dorociak.

1socha 022 2socha 003 4ulicka 008 5lavička 013

 

6 lavicka_5045 7 lavicka_5046Foto: Slavomír Flimmel a Miloš Svoboda