Najviac prvákov zapísali na ZŠ Mládežnícka

926

Tento týždeň sa konalo prvé kolo zápisov detí do 1. ročníka púchovských základných škôl. Niektoré deti, ktoré rodičia doviedli na zápis, dostali ročný odklad a časť detí ešte rieši Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Púchove. V druhom kole zápisov, ktoré bude pre mestské školy dňa 12. apríla (od 14:00 do 17:00), sa už neočakávajú výrazné zmeny počtov prvákov pre jednotlivé školy.

V tabuľke pre porovnanie uvádzame aj výsledky zápisov z minulého roka:

tabulka OPRAVENA