Podporme spoločne lokálnych predajcov!

424

Blížia sa najkrajšie sviatky roku, ktoré majú do našich domovov priniesť pokoj, lásku, zdravie a rodinnú pohodu. Každý z nás si praje, aby tomu tak bolo. No tie tohtoročné budú predsa len iné. Už teraz sú poznačené obavami z toho, čo bude, a aké to bude mať dopady na naše životy. Opatrenia, ktoré prijímame kvôli epidémii sú nielen psychicky náročné, ale majú aj negatívny vplyv na ekonomiku a sociálny systém. Niektoré prevádzky majú doslova existenčné problémy a ľudia prichádzajúci o prácu, či pravidelný príjem nevidia svetlo na konci tunela. Aj keď pomoc od štátu prichádza, často nie je postačujúca a veľa menších živnostníkov a lokálnych predajcov doslova bojuje o prežitie.

Chcela by som vás preto, milí spoluobčania, POPROSIŤ a VYZVAŤ: Poďme spoločne podporiť našich lokálnych predajcov, či handmade obchodíky! Uprednostnime v tomto predvianočnom čase tradičné výrobky našich remeselníkov, poľnohospodárov, záhradkárov, chovateľov, či včelárov. Navštívme a podporme miestne bio obchody, predajne s textilom, obuvou, či drobným tovarom. Nechajme autá zaparkované pred domami a poďme sa prejsť po našom krásnom meste, pokochať sa vianočnými výkladmi a vojdime do malých tradičných obchodíkov, namiesto potuliek po obchodných centrách. Zájdime si do miestnej cukrárne na horúcu čokoládu, alebo do pohostinstva na horúci vianočný punč, ktorý si môžeme vypiť aj na terase a vo vlastnom prinesenom hrnčeku. Nenechajme skrachovať tých, ktorí sú tu pre nás už niekoľko rokov a najviac pociťujú dopady krízy v dôsledku epidémie. Pekné a praktické darčeky pod vianočný stromček nájdete určite aj v našom meste. Ja som už našla. Poputujú nielen mojim blízkym, ale aj do rúk tých, ktorí sa ocitli v núdzi.

Nezabúdajme však, že sviatky sú aj o darovaní nášho času a pozornosti tým, ktorí sú tu pre nás, keď to najviac potrebujeme. O pomoci tým, ktorí sú na našu pomoc z rôznych dôvodov odkázaní. Vianoce sú časom, kedy môžeme najviac prejaviť solidaritu, spolupatričnosť, ľudskosť a štedrosť.

Ľubica Kuchařová, poslankyňa MsZ