Pohár Federácie karate a bojových umení v Prievidzi

57

Nový školský rok pre cvičencov oddielu karate CVČ ZŠ Gorazdova začal 18. 9. 2021 Pohárom Slovenskej Federácie karate a bojových umení v Prievidzi. Išlo po dlhšom čase, kedy prebiehali len súťaže OnlIne, kde pretekári prezentovali kata na videonahrávkach, zase o štandardnú súťaž, kde sa cvičili kata, cvičilo sa kobudo s dlhými aj krátkymi zbraňami a prebiehali aj zápasy kumite. Počet štartov bol pravdaže trocha nižší, vďaka pandémii, ale vzhľadom na rozdelenie pretekárov do skupín podľa povolenej kapacity haly a potrebu po odcvičení každej skupiny vyprázdniť a dezinfikovať telocvičňu to nebolo na škodu, lebo súťaž skončila až okolo 18,00 hod. Kandidáti na medaile a celkové víťazstvo v Pohári aj tak zväčša prišli, a tak na úrovni to nebolo cítiť.

Z Púchova sa tentoraz zúčastnilo len málo pretekárov, teda iba osvedčená trojica Matej Behro, Matej Jancí a Niki Arany. Chlapci vo svojej kategórii dopadli veľmi dobre, keď Maťko Jancík kategóriu vyhral a Maťko Behro skončil tretí. Niki Arani má trocha smolu a trocha šťastie. Je totiž v mimoriadne silnej kategórii, kde prvých 5 dievčat cvičí oveľa lepšie ako väčšina chlapcov a dievčat vo 2 vyšších vekových skupinách. Navyše Niki pri cvičení urobila menšiu chybu a musela sa uspokojiť s bronzom. Napriek tomu mal tréner z ich vystúpenie radosť, lebo cvičia pekné tradičné karate.

František Komora