Polícia a hasiči informujú

223

Na okresných i krajských cestách bol pokoj

Cesty Púchovského okresu si v 17. kalendárnom týždni nevyžiadali žiadnu ľudskú obeť, bez obetí dopravných nehôd bol aj celý Trenčiansky samosprávny kraj. Na krajský cestách sa v spomínanom týždni stalo 20 dopravných nehôd, nikto pri nich neutrpel ani ťažké zranenie. Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho kraja stalo už 405 dopravných nehôd, čo je o 41 viac, ako v rovnakom období predchádzajúceho roku. Zomrelo pri nich deväť ľudí, čo je o troch viac, ako v rovnakom období roku 2018. Ťažké zranenia utrpelo 20 ľudí (medziročný pokles o šesť). Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 4.001 dopravných nehôd, čo je o štyri menej, ako v rovnakom období minulého roku. Zomrelo pri nich 63 ľudí (medziročný nárast o päť), ťažko sa zranilo 243 osôb, čo je o 120 menej, ako v rovnakom období roku 2018. Najviac obetí si v tomto roku vyžiadali cesty Banskobystrického kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo už 11 ľudí. Najmenej obetí – šesť, majú cesty Bratislavského samosprávneho kraja.

Zásahová činnosť HaZZ v Trenčianskom kraji za apríl 2019

V priebehu mesiaca apríl 2019 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 275 výjazdov k udalostiam. Z tohto počtu bolo najviac t.j.: 125 výjazdov k požiarom. Nasledovalo 63 technických zásahov, 60 výjazdov k dopravným nehodám a 8 ekologických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 17 požiarno-previerkových cvičení a 2 výjazdy k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuseli. Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac apríl boli vyčíslené na 240.000 EUR. Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 840.000 EUR.

Mestská polícia hlási  

Zaspal pred cirkevnou školou

Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, podľa ktorého pred vchodom do cirkevnej školy spí podnapitý muž. Hliadka po príchode na miesto našla opitého muža, ktorý sa svojim správaním dopustil priestupku proti verejnému poriadku – vzbudzoval verejné pohoršenie. Mestskí policajti vyriešili priestupok napomenutím. Keďže muž by cestu do svojho trvalého bydliska v takomto stave nezvládol, odviezla ho hliadka mestskej polície až pred vchod domu, kde býva.

Polícia práce počas sviatku zastavila

Hliadka mestskej polície preverovala telefonické oznámenie, podľa ktorého dochádza počas dňa pracovného pokoja vo vnútrobloku na Royovej ulici ku hluku, ktorý spôsobujú stavebné práce. Na mieste pracovali štyria robotníci stavebnej spoločnosti na výkopových prácach pre položenie optických káblov. Keďže stavbyvedúci nepreukázal písomné povolenie na práce v nedeľu a počas sviatkov, práce na pokyn hliadky mestskej polície ukončil.

Nebezpečný kanál

Hliadka mestskej polície preverovala telefonické oznámenie, podľa ktorého bol na chodníku pri budove súkromnej textilnej spoločnosti v Púchove prehrdzavený kanalizačný uzáver v dôsledku čoho môže hroziť úraz. Hliadka vyhotovila z miesta fotodokumentáciu. Keďže pozemok patrí súkromnej spoločnosti, upozornila vrátnika, aby zabezpečil nebezpečné miesto.

„Ustlal“ si pred policajným oddelením

Hliadka po predchádzajúcom telefonickom upozornení našla pred vchodom do budovy mestskej polície muža, ktorý bol evidentne pod vplyvom alkoholu. Muž mal nad ľavým obočím tržnú ranu a miesto mal opuchnuté. Mestskí policajti privolali zdravotných záchranárov, ktorí muža na mieste ošetrili a previezli ho na vyšetrenie do považskobystrickej nemocnice. Muž sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku – vzbudzoval verejné pohoršenie. Priestupok je v riešení.

Prvý máj „svätili“ prácou

Púchovskí mestskí policajti zasahovali počas štátneho sviatku na základe ústneho oznámenia na Nábreží slobody, kde podľa oznámenia mali pracovať robotníci na novostavbe cirkevnej školy. Búchaním a vŕtaním mali obťažovať ľudí, ktorí bývajú v okolí. Hliadka našla na mieste dvoch živnostníkov – vodoinštalatérov, ktorí tam vykonávali práce. Hliadka im vysvetlila, že i keď je sviatok a voľný deň, musia to rešpektovať ako deň pracovného pokoja a svojim konaním sa dopúšťajú priestupku – obťažovaniu občanov hlukom počas sviatku. Priestupok vyriešili napomenutím.

Psa chytil až majiteľ

Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, podľa ktorého behá po Záskalí už tri dni túlavý pes väčšieho vzrastu hnedej farby. Hliadka sa na mieste pokúsila psa odchytiť, no keďže bol mimoriadne plachý, nepodarilo sa to. Psa však spoznali, a tak oslovili jeho majiteľa. Ten si psa odchytil. Priestupok vyriešili napomenutím.

Nevšimol si papuču ani lístok za stieračom

Blokovacie zariadenie na kolese motorového vozidla, ani lístok s upozornením za stieračom si nevšimol vodič v Púchove, ktorému hliadka založila papuču. Došlo k pretočeniu blokovacieho zariadenia a k poškodeniu blatníka. Blokovacie zariadenie odstránili až s použitím hevera a nadvihnutí vozidla.

Zdroj: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, MsP Púchov.