Polícia informuje

99

Cyklista z okresu Púchov nafúkal ráno o siedmej 1,23 promile
Policajti z Púchova riešia prípad, kedy 45-ročný muž z okresu Púchov mal jazdiť v utorok 15. septembra v čase cca o 07.00 hod. na svojom horskom bicykli v Púchove, časť Vieska-Bezdedov, pričom bol policajnou hliadkou kontrolovaný a podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,59 mg/l (1,23 promile) alkoholu v dychu.
Pre cyklistu, rovnako ako vodiča motorového vozidla platí zákaz požívania alkoholu. Avšak podľa zákona platí výnimka pre cyklistov, ktorí jazdia v zastavanom území obce alebo po cestičke pre cyklistov. Množstvo alkoholu v ich organizme nesmie prekročiť hodnotu 0,24 mg/l (0,50 promile) vydýchnutého vzduchu. Mimo týchto území je tolerancia nulová. Ak cyklista požil viac alkoholu ako je stanovená hodnota, hrozí mu pokuta až do výšky 800 eur, v blokovom alebo rozkaznom konaní do 650 eur.
Slušnosť sa vypláca
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické oznámenie, že na Ulici pod zábrehom v Púchove za rodinným domom spaľujú odpad, čím znečisťujú ovzdušie. Po príchode bolo zistené, že za rodinným domom spaľujú konáre zo stromov. Následne sa k hliadke mestskej polície dostavil muž, ktorý oheň založil. Informoval, že na záhrade mal konáre, ktoré na jar orezal zo stromov, preto ich páli. Nakoľko menovaný v prítomnosti hliadky oheň uhasil, bol poučený, že svojim konaním sa dopustil priestupku – spaľovanie odpadu, mestskí policajti ho vyriešili napomenutím.
Pomáhať…
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe oznámenia pred jedným z obchodných domov v Púchove, kde mal na zemi ležať muž. Hliadka našla na mieste muža, ktorý informoval, že mu prišlo nevoľno a nie je zranený a nepotrebuje ošetrenie. Keďže mal problémy s chôdzou, požiadal mestských policajtov, či by ho neodviezli domov. Hliadka jeho požiadavke vyhovela.
Hluk za 30…
Hliadka mestskej polície zistila krátko pred pol druhou hodinou nadránom priestupok proti verejnému poriadku na Dvoroch, kde aj v pokročilej hodine znela hlasná hudba z jednej z kaviarní. Priestupku sa dopustila čašníčka z kaviarne tým, že hlasnou hudobnou produkciou v prevádzke rušila nočný pokoj a nedodržala prevádzkový čas podniku. Hliadka mestskej polície ju na mieste potrestala pokutou vo výške 30 eur.
Sprejer s telovým dezodorantom
Hliadka mestskej polície prijala telefonické oddelenie, že na Mojmírovej ulici chlapci postriekali sprejom vchod do bytovky a nachádzajú na detskom ihrisku. Preverením oznámenia na mieste bolo zistené, že stenu pred vchodom postriekal maloletý chlapec písmeno J, ako svedkovia udalosti boli zistené dve dievčatá. Hliadka prípad oznámila na Obvodné oddelenie Policajného zboru Púchov pre podozrenie z trestného činu poškodzovania cudzej veci. Hliadka zotrvala na mieste do príchodu štátnych policajtov, ktorý vec prevzali na mieste. Šetrením na mieste bolo ďalej zistené, že grafity maloletý nastriekal telovým dezodorantom, pričom nápis sa dal z fasády odstrániť. Na miesto privolali zákonného zástupcu. Vec sa vedie len ako oznámenie, keďže nebolo zistené žiadne protiprávne konanie.
Začal spolupracovať…
Hliadku mestskej polície požiadali o pomoc štátni policajti, ktorí zasahovali na železničnej stanici v Horných Kočkovciach, kde bol zranený muž pod vplyvom alkoholu. Na hlave mal tržnú ranu a odmietal lekárskej ošetrenie. Po príchode hliadky na miesto bola pred domom sanitka zdravotných záchranárov. Vodič informoval, že muž začal spolupracovať a asistencia mestskej polície nie je potrebná. O prípade informovali mestskí policajti svojich štátnych kolegov.
Európsky pohár v cyklistike
Púchovskí mestskí policajti asistovali na základe požiadanie Obvodného oddelenie Policajného zboru v Púchove a okresného dopravného inšpektorátu na zabezpečení úplnej dopravnej uzávery medzi mestom Púchov a obcou Lednické Rovne. V rámci Európskeho pohára zrakovo a telesne postihnutých športovcov zabezpečovali mestskí policajti vyústenie Riečnej ulice a Streženickú cestu.

Zdroj: KR PZ Trenčín, MsP Púchov