Po niekoľkých mesiacoch sa v okrese Púchov znížila miera nezamestnanosti

30

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval koncom augusta v Púchovskom okrese 1337 uchádzačov o zamestnanie. Z nich bolo 690 žien a 92 uchádzačov so zdravotným postihnutím. Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bolo 85 absolventov škôl, z nich 51 absolventov vysokých a 34 absolventov stredných škôl. V okrese Púchov po niekoľkomesačnom náraste v auguste klesla priemerná evidovaná miera nezamestnanosti o 0,13 percenta na úroveň 5,31 percenta.
Z pohľadu vekovej štruktúry evidovali na úrade práce v okrese Púchov koncom augusta 351 uchádzačov o zamestnanie mladších ako 30 rokov, čo predstavuje viac ako 26 percent z celkového počtu nezamestnaných. Viac ako 55 rokov malo v okrese 265 uchádzačov o zamestnanie.
V samotnom meste Púchov evidovali na úrade práce v auguste 554 nezamestnaných. V ostatných obciach Púchovského okresu bol ich počet pochopiteľne nižší (počet obyvateľov). Počet nezamestnaných v obciach Púchovského okresu prinášame v grafe:


V Trenčianskom samosprávnom kraji klesla v auguste priemerná evidovaná miera nezamestnanosti medzimesačne o 0,07 percenta na úroveň 5,68 percenta. V auguste klesla nezamestnanosť vo všetkých okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja s výnimkou okresu Nové Mesto nad Váhom, kde stúpla o 0,04 percenta a okresu Myjava, kde zostala na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom mesiaci.
Najvyššia miera nezamestnanosti v Trenčianskom kraji bola v auguste v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 7,09 percenta. Nasledovali okresy Považská Bystrica (7,01 percenta), Partizánske (6,26 percenta), Bánovce nad Bebravou (5,48 percenta), Púchov (5,31 percenta), Nové Mesto nad Váhom (5,10 percenta), Myjava (5,09 percenta), Ilava (4,61 percenta) a Trenčín (4,29 percenta).
Na Slovensku sa priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v auguste znížila o 0,05 percenta na úroveň 7,60 percenta. Najvyššia nezamestnanosť na Slovensku bola v auguste v okrese Rimavská Sobota, kde dosiahla úroveň 20,54 percenta. Najnižšia nezamestnanosť – 3,64 percenta, bola v auguste v okrese Bratislava V.

(r)