Popularita Trenčianskej elektrickej železnice stúpa

69

Úzkorozchodná Trenčianska elektrická železnica (TREŽ), ktorá príležitostne premáva medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami, prepravila v uplynulom roku o 2.000 osôb viac ako v roku 2018.

Deťmi i dospelými obľúbená električka oslávila v roku 2019 okrúhle 110. výročie spustenia svojej prevádzky.  Spojenie medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami zabezpečovala od leta roku 1909. TREŽ-ka, ako električka zvykne byť familiárne prezývaná, dnes vyráža na cesty najmä počas príležitostných tematických podujatí, a to počas celého roka. Po dobrých ohlasoch verejnosti pristúpili členovia neziskovej organizácie TREŽ i k pravidelnej letnej víkendovej prevádzke, električkou sa tak odveziete počas voľných dní v júni až septembri (v roku 2019 využilo túto možnosť viac ako 6.700 osôb). Spomedzi príležitostných podujatí sa podľa štatistiky najväčšej obľube verejnosti dlhodobo tešia Mikulášska, Svätofloriánska a Veľkonočná električka, v rámci ktorých bolo v uplynulom roku prepravených dovedna 4.554 osôb. Najväčší počet návštevníkov v roku 2019 však organizátori zaznamenali práve počas dvojdňových osláv 110 rokov prevádzky železnice, ktoré sa konali 8. a 9. júna 2019. Nostalgickú jazdu si na vlastnej koži okúsilo 2.520 návštevníkov, takmer polovicu z nich tvorili štandardne deti, pre ktoré je tento druh dopravy veľkým lákadlom.

A čo pre nás električka pripravuje v roku 2020? „Aj na základe štatistického zisťovania sme v tomto roku, t.j. v roku 2020, rozhodli zachovať počet príležitostných podujatí, pričom sme podujatia z veľkej časti presunuli do prvej polovice roka. Pravidelnú letnú víkendovú prevádzku sme predĺžili na tri mesiace. Veríme, že sa táto zmena stretne obľubou verejnosti,“ uviedol Dušan Nosáľ, riaditeľ TREŽ, n.o. Prevádzku Trenčianskej eletrickej železnice dlhodobo finančne podporuje aj Trenčiansky samosprávny kraj. Viac informácií o Trenčianskej elektrickej železnici nájdete na webovom sídle www.trezka.sk.

Zdroj: TSK