Doplnená informácia: Poslanci môžu dnes po 22-tej hodine hlasovať o odvolaní konateľa MŠK Ľubomíra Luhového

568

Predseda dozornej rady MŠK Púchov, s. r. o. poslanec Lukáš Ranik navrhol odvolanie konateľa MŠK Ľubomíra Luhového. Stalo sa tak po krátkej, ale emóciami nabitej diskusii, ktorú na zastupiteľstve odštartovali rodičia detí žiakov hokejových tried (3HT a 4HT). Rečník a vedúci hokejového družstva 4HT Peter Hazala vyčítal vedeniu MŠK okrem iného neochotu a neschopnosť komunikovať. S ostrou kritikou na manažérske schopnosti a spôsoby Ľubomíra Luhového sa pridal aj poslanec Peter Žiačik a Rudolf Marman. Ľ. Luhový sa pred poslancami a prítomnými rodičmi takisto ostro a rázne obhajoval a svoje odvolávanie prirovnal k honu na čarodejnice.

Keďže bod odvolanie konateľa nebol súčasťou riadne schváleného programu rokovania, bolo nutné kvôli zosúladeniu s rokovacím poriadkom najskôr prerušiť rokovanie na tri hodiny a až následne o návrhu na odvolanie v poslaneckom pléne hlasovať.
Poslanci sa opätovne stretnú v malom Župnom dome večer po 22.00 hodine.

Doplnená informácia:
Po prezentácii poslancov MsZ Púchov o 22.04 predniesol Lukáš Ranik návrh na doplnenie programu – odvolanie konateľa MŠK Ľubomíra Luhového. Po sedemnásť minútovej diskusii nasledovalo hlasovanie o odvolaní Luhového z funkcie, ktoré podporilo 14 z celkového počtu 18-tich prítomných poslancov.
Poslanci zároveň schválili za „dočasného“ konateľa MŠK Púchov, s. r. o. Ing. Štefana Ondričku na dobu do 31. 12. 2016. Ondrička už v MŠK Púchov vykonáva funkciu prokuristu spoločnosti.
-tm-