Poslanec Daniel Lako o obede za jedno euro pre dôchodcov a invalidov

803

Na budúci týždeň zasadne Mestské zastupiteľstvo. V programe rokovania sme našli zaujímavý bod: Dodatok č. 1 (z roku 2017) k Zásadám, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov. Opýtali sme sa predkladateľa Ing. Daniela Laku o obsahu navrhnutého dodatku:

Na pokyn primátora mesta pána Heneka sme spolu s pani poslankyňou Irenkou Kováčikovou dôkladne analyzovali doterajší stav v poskytovaní stravy v jedálňach mestských materských a základných škôl. Trvalo to trochu dlhšie, ale ak máme v tejto sociálnej oblasti nastaviť správne parametre, potrebovali sme sa dostať k údajom o vekových kategóriach a príjmových skupinách našich spoluobčanov, ktorí sú v dôchodkovom veku alebo sú ZŤP. Nebolo to jednoduché, nakoniec nám príslušné úrady vyšli v ústrety a dnes máme túto oblasť podrobne zdokumentovanú.

Cieľom dodatku je poskytnúť občanom v dôchodkovom veku a občanom ZŤP príspevok na stravu do takej výšky, aby za obed v mestských stravovacích zariadeniach zaplatili 1 (jedno) euro. Nič viac. Rozdiel do kalkulovanej stravnej jednotky a hodnotou 1 euro zaplatí mesto. Doteraz bol príspevok Mesta Púchov na cenu stravného lístka pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov 0,66 € na jeden stravný lístok (dôchodok nižší ako 282,15 €) a 0,34 € (dôchodok nižší ako 331,94 €). Zatiaľ sme stanovili jednu hranicu príjmu samostatne žijúcej osoby na sumu 385,- €. To je maximálna suma všetkých dôchodkov, ktoré dostáva dôchodca alebo ZŤP. Ak sú v domácnosti dvaja dôchodcovia – manželia a súčet ich dôchodkov je vyšší ako 385,- €, pre nich zatiaľ podpora neplatí.

Podľa údajov zo Sociálnej poisťovne žije v súčasnosti v našom meste 885 občanov, ktorí majú dôchodok 385,- € alebo nižší. Koľko z nich využije ponuku mesta nevieme odhadnúť, preto musíme celý proces sledovať veľmi podrobne. Máme predstavu, koľko financií by mesto poskytlo na tento veľmi ústretový krok k našim občanom. Nie je to málo a ak bude záujem občanov menší ako predpokladáme, určite zvýšime hranicu príjmu nad 385,- €. Cieľom primátora Rastislava Heneka je, aby sme sa dostali v podpore stravovania našich dôchodcov do takého stavu, že nebudeme hovoriť len o samostatne žijúcich ale o všetkých dôchodcoch, aby podporu stravovania mali aj dôchodcovia – manželia. A nielen oni, ale aj všetky sociálne slabšie rodiny. K vyhodnoteniu navrhnutej podpory sa dostaneme na zastupiteľstve v januári budúceho roka. Súčasná navrhnutá cena 1 euro za obed bude platiť od 1.októbra 2017.

Mňa veľmi teší, že vedenie mesta v spolupráci s väčšinou poslancov pracuje tak, že mesto ekonomicky veľmi dobre prosperuje, čo umožňuje neustále znižovať ekonomické náklady našich občanov na život v meste. Je to nielen znižovaním ceny tepla, znížením parkovného, cestovaním zadarmo, bezplatné plavecké kurzy a pod. Teraz je to strava za 1 euro. Samozrejme týmto nekončíme, pripravujeme ďalšie opatrenia, ktoré významne zlepšia život občanov nášho mesta.