Čertovskí chatári neprehliadnite!

327

Pod týmto titulkom som Vás v minulom roku viackrát informoval o postupe riešenia strategických, dlhodobo neriešených požiadaviek chatárov a obyvateľov Čertova. Dnes môžeme konštatovať, že zber zmesového komunálneho a separovaného odpadu z „roztrúsených“ chát je vyriešený. K integrovanému zbernému miestu oproti hotelu Javorník pribudlo nové zberné miesto pri autobusovej zastávke. Medzičasom došlo aj k výmene kontajnerov na separovaný odpad a zaviedol sa ich pravidelný vývoz. Potešujúcim konštatovaním je, že ho akceptovali aj chatári a systém funguje.

Druhou kľúčovou požiadavkou bola rekonštrukcia cesty v tejto lokalite po parkovisko pod vlekmi, ktorá je dlhodobo v zlom technickom stave a udržovaná sporadicky návozmi kamennej drviny rôznej štruktúry, ktorú ťažké mechanizmy firiem ťažiacich drevo neskutočne a permanentne devastovali (viď foto). Rozhodnutie Obecného zastupiteľstva investovať v tomto roku do rekonštrukcie vyústilo v procese do verejného obstarávania, ktorého víťazom sa stala firma ASFA – KDK s.r.o. Firma sídli v Dubnici nad Váhom a pôsobí na trhu od roku 1995. Pôvodne bola zameraná na zemné práce, neskôr hlavná činnosť spočívala vo výrobe a pokladaní liatych asfaltov. Od roku 1997 ASFA rozšírila činnosť o výrobu modifikovaných asfaltov.

Podľa informácií od konateľov firma plánuje rekonštrukciu cesty zahájiť v priebehu 27.-28. týždňa (začiatok júla). Termín môžu čiastočne zmeniť už len nepriaznivé poveternostné podmienky. Vzhľadom na pozitívne referencie firmy (realizovali napr. rekonštrukciu cesty do Mladoňova, komunikácie v priemyselnom parku v Púchove a mnoho ďalších väčších akcií po celom Slovensku) sa dá predpokladať, že nevzniknú žiadne výraznejšie obmedzenia. Okrem rekonštrukcie komunikácie sme dohodli s vedením hotela Javorník, že súbežne vybuduje firma ASFA aj parkovisko pre svojich hostí oproti hotelu, ktorého súčasťou bude aj miesto pre integrovanú skládku odpadu.

Na záver chcem vysloviť presvedčenie, že táto akcia je ďalším dôležitým krokom k zlepšeniu infraštruktúry a prispeje pozitívne k rozvoju cestovného ruchu v tomto rekreačnom stredisku.

Ing. Pavel Melišík, predseda chatárskeho výboru