Pošta vydá poštovú známku „100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov“

69

Slovenská pošta vydá v sobotu 13. marca 2021 poštovú známku „100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov“, s nominálnou hodnotou 0,65 €. S rovnakou tematikou tohto významného výročia bude Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur.

Poštová známka rozmerov 44,1 × 26,5 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila  technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Na známke je zobrazený štylizovaný zbor učiteľov spievajúcich nad otvorenou knihou s farebnými líniami stvárňujúcimi zvukové vibrácie spevu.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 13. marca 2021 a domicilom mesta Trenčianske Teplice. Na FDC je zobrazená budova Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach, s rozvíjajúcimi sa líniami znázorňujúcimi hudbu. Motívom FDC pečiatky je štylizovaný portrét prvého dirigenta zboru Miloša Ruppeldta.  FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o. Autorkou výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Daniela Olejníková.

Slovenská pošta vydá v sobotu 13. marca 2021 aj pamätný list k poštovej známke „100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov“. Návrh je inšpirovaný historickou obálkou Pamätnice SZSU s motívom lýry. Autorkou výtvarného návrhu je Mgr. art. Daniela Olejníková.. Pamätný list vytlačila ofsetovou technikou spoločnosť COLOR&PRINT, s.r.o.

Pri príležitosti 100. výročia založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov začne v piatok 12. marca 2021 Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur. Autorom návrhu striebornej zberateľskej euromince je akad. soch. Zbyněk Fojtů. Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný len prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) je doma i vo svete uznávané celoslovenské učiteľské mužské vokálne teleso. Vznik spolku je spojený s mestom Trenčín. Od 3. marca 1921 nepretržite a dôstojne napĺňa cieľ umeleckej činnosti, ktorý M. Rázus zachytil v hesle „Spevom budiť lásku k rodu“. Ľudovou, národnou či sakrálnou piesňou sa zbor predstavil tisíckami vystúpení. Spev mužských hlasov – tenoru i basu precizovali  významní dirigenti: M. Ruppeldt, J. Strelec, J. Valach, J. Haluzický, P. Hradil, Š. Sedlický. Zbor získal mnohé významné ocenenia aj vďaka tvorbe slovenských skladateľských osobností, ktoré mu ju priamo venovali.

Zdroj: Slovenská pošta