Ako by mohla vyzerať kultúra v Púchove?

233

Pred týždňom sa vám mohol dostať do povedomia internetový dotazník s názvom „Ako by mohla vyzerať kultúra v Púchove?“. V dnešných dňoch, kedy umenie doslova spí, sa domáce kultúrno-vzdelávacie organizácie rozhodli opýtať ľudí na ich názor na kultúrne dianie v meste. Ich záujem nie je určite náhodný!

„Kedy inokedy, ak nie teraz?“ povedali si zástupcovia CVČ Včielka, DDŠ Ochotníček, Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov, OZ Folklórne srdce, OZ Mŕtva kosť, OZ Podivný barón, OZ Puchovo dedičstvo, Púchovská kultúra s.r.o. a ZUŠ Púchov. Takýmto spôsobom zareagovali ich zástupcovia na aktuálnu grantovú výzvu Fondu na podporu umenia (FPU) – Mesto kultúry 2022.

Zámerom dotazníka bolo zhodnotenie súčasnej mienky obyvateľstva na kultúrne dianie v meste a zároveň zistiť potreby ľudí v uvedenej oblasti. Dotazník vyplnilo takmer 860 obyvateľov mesta Púchov vrátane príslušných mestských častí a okolitých obcí. Vyplynulo z neho napríklad, že o kultúru v Púchove majú záujem prevažne ženy (tvorili až 75 % hlasujúcich) a ľudia v produktívnom veku. Púchovčania si vážia svoje tradície a radi by vrátili kultúrne dianie do amfiteátra. Ako medzeru v lokálnej kultúre vidia v nedostatočných možnostiach kultúrneho vyžitia pre mladých ľudí. Zaujímavým zistením vyplývajúcim z výsledkov dotazníka je aj ochladenie vzájomných vzťahov medzi susedmi.

Všetky informácie získané prostredníctvom dotazníka slúžia zástupcom spomenutých organizácií na vypracovanie základnej línie projektu Mesto kultúry 2022. Jedným z jeho cieľov bude priniesť medzi ľudí nové, odvážne, ale hlavne zaujímavé formy a druhy umenia. Prípravnú fázu projektu je potrebné zaslať FPU do 22. marca 2021.

Podrobné vyhodnotenie dotazníka je zverejnené na internetovej stránke www.puchovskepoklady.sk, kde nájdete aj základné informácie k pripravovanému projektu. A toto je príležitosť aj pre vás! Ak by mal ktokoľvek záujem zapojiť sa do projektu so zaujímavým umeleckým nápadom, môže sa prihlásiť prostredníctvom spomínanej internetovej stránky. Umenie je pre všetkých. Tešíme sa na spoluprácu!

Projektový tím Mesto kultúry 2022