Pošta vydá známku „Ochrana prírody: Včely“

134

Slovenská pošta vydá v piatok 30. júna 2023 poštovú známku „Ochrana prírody: Včely“ s nominálnou hodnotou 2,70 €.

Poštová známka rozmerov 44,4 × 30,5 mm vrátane perforácie vychádza vo forme upraveného tlačového listu so 6 známkami. Známku vytlačila technikou oceľorytiny v kombinácii s ofsetom Tiskárna Hradištko, s.r.o. Motívom poštovej známky je kresba včely medonosnej.

Súčasne s poštovou známkou vyjde obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 30. 6. 2023 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC je vnútro včelieho úľa. Motívom FDC pečiatky je včela vyliezajúca z úľa. FDC vytlačila technikou oceľorytiny spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, prítlače na FDC a FDC pečiatky je prof. Dušan Kállay. Autorom rytiny poštovej známky a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

Včela medonosná (Apis mellifera) žije na Zemi viac ako 80 miliónov rokov. Je pôvodom z Afriky a patrí k najužitočnejšiemu hmyzu na svete. Keď sa vo všeobecnosti hovorí o včelách alebo včele medonosnej, myslí sa pritom európsky druh (včela západná, Apis mellifera), ktorý chovajú včelári po celom svete. Rozlišujeme niekoľko plemien včely medonosnej. Hospodársky významným  rodom u nás je včela kranská (Apis mellifera carnica), ktorá pochádza zo severozápadného Slovinska. Jednotlivé plemená sa odlišujú od seba vzhľadom, správaním, odolnosťou a hospodárskym prínosom. Včela medonosná je blanokrídly hmyz, ktorý vytvára spoločenstvá zvané včelstvá. Pojmom včelstvo sa rozumie spoločenstvo zahrňujúce jednu včeliu matku nazývanú aj kráľovná, robotnice (v lete asi 40 000 až 60 000) a v období rozmnožovania niekoľko stoviek až tisíc trúdov. Jedno spoločenstvo obsahuje asi 40 000 až 70 000 jedincov. Telo včely sa skladá z hlavy, hrude a bruška a je pokryté chĺpkami. Kráľovná žije 2 až 6 rokov, robotnice 1 až 4 mesiace (v lete len niekoľko týždňov), trúdy žijú približne 30 až 60 dní.

Robotnica počas svojho krátkeho života postupne prechádza cez profesie opatrovateľky, spracovateľky nektáru, upratovačky, budovateľky plástov, strážkyne úľa a lietavky, ktorá prináša do úľa peľ a nektár. Včely sa prirodzene rozmnožujú rojením alebo pri zásahu človeka tzv. oddelkami a pridaním novej včelej matky. Včely sa dorozumievajú dotykmi tykadiel, včelím tancom, vôňou niekoľkými typmi feromónov a zvukmi. Pomocou dorozumievacieho tanca si včely podávajú správy o výskyte potravy, o smere a vzdialenosti od úľa. Orientačným bodom je slnko, a to aj vtedy, ak je za mrakom. Jedným z mnohých predátorov včiel je roztoč klieštik včelí (Varroa destructor) rozšírený po celom svete a spolu so sršňom ázijským (Vespa velutina nigrithorax) sa radia medzi najväčších nepriateľov včiel. Včely produkujú rôzne biologicky vysoko hodnotné produkty, ako je med, propolis, vosk, materská kašička a včelí jed. Robotnice zbierajú peľ a nektár kvetov, z ktorého neskôr vzniká med. Pri hľadaní a zbieraní nektáru mimovoľne opeľujú kvety a prispievajú tak k ich oplodňovaniu. Včely medonosné sú najrozšírenejším prirodzeným opeľovačom rastlín na svete a medzi najužitočnejšími hospodárskymi zvieratami im patrí tretie miesto.

Slovenská pošta