Povodňové cvičenie hasičov na Nosickej priehrade

84

Dňa 8. októbra uskutočnilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne súčinnostné povodňové cvičenie hasičov Trenčianskeho kraja. Akcia sa konala v areáli vodných športov – Upohlav na vodnej priehrade Nosice, v okrese Púchov.

Cieľom cvičenia bolo preverenie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Trenčianskeho kraja v činnostiach:

  • výkon záchranných prác na vode a pod vodnou hladinou;
  • zásah potápačov zameraný na záchranu a transport osôb z vodného prostredia s následným poskytnutím prvej pomoci;
  • výkon záchranných činností súvisiacich so záchranou a transportom osôb z oblastí ohrozených záplavami;
  • zachytávanie a odstránenie ropného znečistenia na vodnej nádrži;
  • precvičenie činnosti pri budovaní protipovodňových zábran.

Počas povodňového výcviku bola nasadená aj špeciálna, hasičská technika, ktorá bola pre hasičov dodaná v rámci projektu aktívne protipovodňové opatrenia. Špeciálna technika je určená na výkon záchranných prác pri povodniach, prívalových dažďoch, ale aj iných mimoriadnych udalostiach.

policiasr.eu