Poznáte niekoho vo svojom okolí, kto potrebuje pomoc?

655

Združenie na pomoc osobám s mentálnym a telesným postihnutím v Púchove vyhlasuje súťaž o finančný príspevok. Výška finančného príspevku je 3 x 350 eur, ktorý bude potrebné zdokladovať do 30.6.2020.

Podmienky zaradenia do losovania: plnoletá fyzická osoba s mentálnym alebo telesným postihnutím s trvalým pobytom v okrese Púchov. Do žiadosti je potrebné zadať: meno navrhovanej osoby, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, účel použitia finančného príspevku.

Finančný príspevok možno použiť na:

– zdravotné pomôcky, hygienické pomôcky
– rehabilitácie (masáže, cvičenia a pod.)
– rehabilitačný alebo rekreačno-rehabilitačný pobyt

Žiadosti treba zasielať do 15.12.2019 na emailovú adresu:
oznpo.puchov@gmail.com alebo písomne na adresu:
Združenie na pomoc osobám s mentálnym a telesným postihnutím v Púchove, J. Smreka 486, 02001 Púchov.

Výber 3 žiadateľov bude uskutočnený formou losovania s video záznamom v prítomnosti komisie OZ v stredu 18.12.2019 o 12,00 hod. Výherným žiadateľom sa cena odovzdá 23.12.2019.

Poznáte niekoho vo svojom okolí, kto potrebuje pomoc? Napíšte nám!