Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

100

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční v utorok 29. októbra 2019 od 14:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Púchov s programom:

1.  Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
2.  Návrh – VZN č. 10/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Púchov v určených dňoch v kalendárnom roku 2020
3.  Návrh – Úprava rozpočtu Mesta Púchov – október 2019
4.  Návrh – Zmena členov v Dozorných radách mestských spoločností
5.  Návrh – Zmena zástupcov Mesta Púchov v radách škôl a školských zariadení
6.  Predaj, kúpa
7.  Nájom
8.  Rôzne
9.  Interpelácie