Pracovníci PTSM hlásia: Upratané…

130

Tohtoročné oslavy Oslobodenia Púchova sa vydarili. Počasie oslavám prialo a záujem občanov o program na pešej zóne, lampiónový sprievod, vatru, ohňostroj a ľudovú zábavu v areáli pri Váhu v Horných Kočkovciach bol veľký. Tomu zodpovedalo aj veľké množstvo odpadu, ktoré v areáli po oslavách ostalo. Pracovníci technických služieb mesta mali plné ruky práce, aby areál v Horných Kočkovciach dali do stavu, v akom bol pred oslavami.

Foto: PTSM