Pre druhú vlnu pandémie COVID-19 má Slovensko nový Pandemický plán

139

Na pôde Ministerstva zdravotníctva SR dnes Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky pod vedením ministra zdravotníctva Mareka Krajčího prijala Pandemický plán Slovenskej republiky.

Cieľom plánu je zabezpečenie pripravenosti Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, obmedziť dopad na chod hospodárstva, verejného života. Stanovuje úlohy orgánom štátnej správy, orgánom samosprávy a odborným orgánom, ktoré riadia, zabezpečujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia. Tiež stanovuje úlohy právnickým osobám, podnikateľom a fyzickým osobám pri plnení opatrení Slovenskej republiky v príprave na pandémiu a v čase vyhlásenej pandémie. Podľa nového pandemického plánu sa budú koordinovať postupy v prípade druhej vlny pandémie COVID-19.

„Máme tu druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Som veľmi rád, že máme plne funkčnú pandemickú komisiu, ktorá dnes schválila dôležitý dokument, ktorý nastavil jasné pravidlá fungovania, nielen pri COVID-19, ale pri každej vážnej pandémii akútnych respiračných ochorení,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Pandemická komisia sa zaoberala aj zhodnotením súčasnej situácie týkajúcej sa pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku. Dohodla sa na viacerých krokoch a opatreniach. Jeden z návrhov sa týka nástupu detí do škôl a predškolských zariadení, ide o proaktívne opatrenie. „V prípade, že dieťa nebolo za posledných 14 dní v zahraničí, bude stačiť čestné prehlásenie rodiča a môže ísť do školy a predškolských zariadení. Zároveň neodporúčame, aby sa cestovalo teraz pred začiatkom školského roka s deťmi do zahraničia. Slovensko je na tom stále dobre v porovnaní s okolitými krajinami, to si treba neustále pripomínať,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. V opačnom prípade dieťa nebude môcť nastúpiť do školy. Možnosťou, ako sa vyhnúť karanténe v domácom prostredí, bude testovanie dieťaťa na COVID-19, ktoré ale nebude bezplatné. „V septembri zväčša zaznamenávame nejaké epidémie. Môže sa stať, že síce sa zíde tá istá trieda, ale akoby nový kolektív, ako vieme, skoro po polroku sa deti zídu, ochorenie sa medzi nimi veľmi rýchlo môže šíriť, je tu riziko prenosu na staršie skupiny obyvateľstva a osoby, ktoré majú nejakú závažnú diagnózu,“ hovorí hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu Henrieta Hudečková.

Pandemická komisia zároveň vyzýva najmä veľké firmy, aby dbali na ochranné opatrenia – ide o dodržiavanie takzvaných zásad „R.O.R.“ (rúško-odstup-ruky). Zároveň komisia navrhuje, aby univerzity zabezpečili karanténne zariadenia pre študentov z takzvaných červených krajín, keďže práve z nich Slovensko zaznamenalo najviac importovaných prípadov COVID-19.

Pandemická komisia zároveň navrhuje zvolať epidemiologické konzílium, ktoré bude jej poradným orgánom. Toto konzílium okrem iného zváži aj prehodnotenie zoznamu rizikových krajín a regiónov.

„Na Slovensku v súčasnosti zaznamenávame denne niekoľko desiatok nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Po otvorení hraníc sme s takýmto vývojom epidemiologickej situácie počítali. Napriek tomu, že výskyt ochorenia COVID-19 je aktuálne v porovnaní s predchádzajúcim obdobím početnejší, situácia nie je alarmujúca a máme ju pod kontrolou. Epidemiológovia z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR prijímajú všetky potrebné protiepidemické opatrenia na lokálnej úrovni. Je to mravčia práca, ale je potrebná, ak chceme zachytiť túto druhú vlnu včas. Dosiaľ sme na Slovensku nezaznamenali komunitné šírenie ochorenia COVID-19. Nie je však vylúčené, že k tomu môže časom dôjsť,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Okrem toho sa zriaďuje operačné stredisko pandemickej komisie, ktoré bude fungovať v čase pandémie ako takzvaná operatívno-technická skupina. Jej úlohou bude výmena informácií o plnení opatrení vyplývajúcich z pandemického plánu v pôsobnosti jednotlivých rezortov, operačných stredísk, krízových štábov okresných úradov v sídle krajov.

Aktuálne sa v zmysle pandemického plánu Slovensko nachádza vo fáze 1. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje opatrenia na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v určených subjektoch hospodárskej mobilizácie (Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica Trnava, Fakultná nemocnica Trenčín, Fakultná nemocnica Nitra, Univerzitná nemocnica Martin, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce a Detská fakultná nemocnica Košice). V týchto nemocniciach vyčleníme priestor pre takzvaných „COVID pacientov“. Pôjde o 3 503 infekčných lôžok, čo je v priemere 233 lôžok na nemocnicu a podľa regionálneho rozloženia takmer 500 lôžok na príslušný kraj. Tieto budú v 1. fáze k dispozícii len pacientom s ochorením COVID-19. Ostatné nemocnice budú fungovať v štandardnom režime. Epidemiologickú situáciu denne monitorujú regionálne úrady verejného zdravotníctva.

V 2. fáze pandémie by podľa pandemického plánu nastalo ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie a ďalší nárast infikovaných osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a oddelení je viac ako 50 % a vznikajú ohniská nákazy. Minister zdravotníctva v tejto fáze vydá príkaz na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu subjektom hospodárskej mobilizácie, ktorí disponujú infekčnými klinikami a oddeleniami (Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica Trnava, Fakultná nemocnica Trenčín, Fakultná nemocnica Nitra, Univerzitná nemocnica Martin, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Národný ústav detských chorôb Bratislava, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Fakultná nemocnica Nové Zámky a Nemocnica Poprad).

V prípade 3. fázy by Slovensko opätovne vyhlásilo núdzový stav. Išlo by o ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie a ďalší nárast počtu infikovaných osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a oddelení je viac ako 75 %, vznikajú ohniská nákazy, ktoré príslušné okresné úrady na návrh regionálnych úradov verejného zdravotníctva uzatvárajú do karantény. Cieľom je spomaliť prenos a zabrániť kolapsu zdravotníctva. Reprofilizácia by platila aj pre ďalšie nemocnice, ktoré by boli príkazom ministra zdravotníctva určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie.

Súčasťou pandemického plánu sú aj tzv. semafory pre zariadenia sociálnych služieb, pre zariadenia primárnej zdravotnej starostlivosti a nemocnice. Podľa týchto semaforov sa budú reprofilizovať zdravotnícke zariadenia počas ďalšieho nástupu pandémie. „Inštitút zdravotníckych analýz Ministerstva zdravotníctva SR vyšpecifikoval 14 indikátorov v troch kategóriách, na základe toho sa opatrenia v danom kraji presunú zo zelenej do oranžovej farby až po čiernu. Tieto údaje budú poskytnuté regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré rozhodnú tom, čo ďalej robiť,“ povedal minister zdravotníctva.

V pandemickom pláne je zadefinovaná aj 4. fáza – v nej ide o postupný návrat do tzv. medzipandemického obdobia.

Zdroj: ÚVZ SR , foto: pixabay