Prečo to robia?

239

Ešte stále máme v pamäti nedávne voľby do VÚC. Hlavne výsledky v našom okrese, kde v kandidatúre za poslanca s veľkou prevahou zvíťazil náš primátor Rastislav Henek. Zvíťazil, pretože občania svojimi hlasmi ocenili jeho pozitívnu prácu, ktorú koná pre nich a pre mesto.

A práve to, že vyhral, začalo niekomu veľmi vadiť. Netrvalo dlho a na stránke Ústavného súdu SR sa po voľbách objavila správa o začatí konania na základe sťažnosti na neústavnosť a nezákonnosť volieb do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja týkajúcu sa osoby Mgr. R.H.

Minulú stredu 13.12.2017 na rovnakej stránke bolo zverejnené rozhodnutie (Tlačová informácia č. 91/2017):
Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléne 12. decembra 2017 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 21/2017 o sťažnosti MUDr. I. H. vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 4. novembra 2017, za účasti Mgr. R. H. Sťažnosť MUDr. I. H. odmieta ako zjavne neopodstatnenú.

Neviem kto je I.H., ale viem kto je R.H. Jedná sa o nášho primátora Rastislava Heneka. Z rozhodnutia Ústavného súdu jasne vyplýva, že sťažnosť je zjavne neopodstatnená. A opäť si dávam otázku: Prečo to robia? Kto a prečo chce za každú cenu ublížiť čestnému a dobrému človeku? Rád by som použil tvrdšie slová, etika mi to zakazuje. Kto je za podaním sťažnosti na Ústavný súd? A komu by vyhovovalo, že by Ústavný súd rozhodol o tom, že primátor R. Henek nebude poslancom VÚC? Kto mal v úmysle spochybniť jeho voľbu do VÚC a následne tým možno spochybniť jeho možnú kandidatúru na primátora v roku 2018? Alebo, možno mal niekto v úmysle nahradiť Rastislava Heneka v zastupiteľstve TSK? Ak by sa im, resp. sťažovateľovi totiž podarilo vyčiarknuť primátora R. Heneka z radu poslancov VÚC, postúpil by namiesto neho štvrtý v poradí podľa výsledkov volieb. A kto je tým štvrtým? Bývalý poslanec VÚC – M. Kubičár. Aj na tomto prípade vidieť aký je skutočný život, o čom je a aké hodnoty majú niektorí ľudia.

To, že existuje spravodlivosť som nikdy nepochyboval. Niekedy jej to trvá veľmi dlho, ale raz príde. Som nesmierne rád, že primátor R. Henek zastupuje naše mesto ako poslanec VÚC a ešte radšej, že už nastúpil do práce. Koncom budúceho roka budú komunálne voľby, budeme si voliť primátora a podobné, ešte zákernejšie útoky na jeho osobu ako bol tento na výsledky volieb do VÚC, budú určite nasledovať. Prajem mu veľa zdravia a veľa sily, aby útoky na jeho osobu brilantne zvládol a úspešne riadil naše mesto v prospech jeho občanov.

Daniel Lako, poslanec MsZ,
ilustračné foto: www.ustavnysud.sk