Prednášky Ligy proti reumatizmu

480

Liga proti reumatizmu (LPRe) na Slovensku združuje 15 pobočiek. Jednou z nich je aj LPRe – miestna pobočka v Púchove.

Púchovská pobočka má 130 členov a funguje pod vedením predsedníčky Anny Motúzovej. Pre svojich členov liga organizuje kúpeľné pobyty – členovia navštevujú termálne kúpele ako sú Rajecké a Turčianske Teplice alebo Podhájska. Taktiež nezabúda na prednášky, ktoré sú zamerané na prevenciu zdravia.

Posledné stretnutie spojené i s prednáškou sa konalo dňa 10. októbra 2018 v reštaurácii U Jakuba v Športcentre Púchov. Na úvod vystúpila predsedkyňa ligy A. Motúzová s prezentáciou „Ako pomáha Liga proti reumatizmu na Slovensku“. Okrem iného povedala: „Reuma je celoživotné, chronické, zápalové a veľmi bolestivé ochorenie. Ľudia postihnutí touto chorobou sa s ňou jednoducho musia naučiť žiť. Preto sa aj my v našej lige snažíme pomôcť ľuďom, ktorí sú postihnutí touto chorobou. Keďže pohyb je najlepším liekom a nikoho nič nestojí, snažíme sa, aby títo ľudia prišli medzi nás. Či je to už do telocvične, na plaváreň, alebo do posilňovne.“

Ďalej vystúpili so svojimi prednáškami neurologičky „bez bieleho plášťa“. Reumatologička MUDr. Daniela Janíková mala prednášku na tému „Reumatoidná artritída – čo všetko o nej potrebujete vedieť?“ a reumatologička MUDr. Vanda Mlynáriková vystúpila s prednáškou „Liečba Reumatoidnej artritídy – nové možnosti“. Hovorili o nových poznatkoch a možnostiach, ktoré sú spojené s liečbou reumy. Pri ďalšej diskusii, ktorá nasledovala, ľudia sa mali možnosť dozvedieť všetko, čo ich zaujímalo z tejto oblasti a položili otázky i priamo odborníčkam, ktoré na ne citlivo odpovedali.

Na záver akcie vyjadrila predsedníčka A. Motúzová presvedčenie, že prednáška splnila svoj účel a každý z návštevníkov si odniesol veľa nových informácií ohľadne tak závažnej choroby ako je reuma. I do budúcnosti sa liga bude snažiť pomáhať svojim členom a tak zmierňovať ich zdravotné obmedzenie, ktoré reuma bez pochýb spôsobuje.