Prehľad opatrení na minimalizovanie šírenia COVID-19 v Púchove

225

Slovensko malo v pondelok 16.3.2020 potvrdených 63 prípadov nákazy koronavírusom, z toho 7 v Trenčianskom kraji.

Mestský krízový štáb v Púchove pred týždňom rozhodol o zavretí škôl

V utorok 10.3. skoro ráno sa na radnici stretli riaditeľky mestských základných a materských škôl, vrátane CVČ Včielka a riaditeľa ZUŠ Púchov, aby rokovali s primátorkou mesta Katarínou Henekovou o zatvorení zariadení, ktoré spadajú do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na zasadnutí odsúhlasili, že od stredy 11.3. budú prerušené vyučovacie procesy v materských a základných školách, ZUŠ Púchov a CVČ Včielka. Rozhodnutie potvrdili i prítomní členovia mestského krízového štábu, ktorý zasadal hneď po porade s riaditeľmi škôl. Zároveň budú prerušené kurzy a kultúrne podujatia v Divadle Púchov, tréningové procesy MŠK a iných záujmových krúžkov organizovaných v MŠ, ZŠ a CVČ.

Došlo taktiež k uzatvoreniu prevádzky mestskej plavárne, zimného štadióna a okolitých vonkajších športovísk. Uzatvorená zostala Mestská knižnica Vladimíra Roya. Zmeny sa prejavili v dopravnom poriadku mestskej autobusovej dopravy – od stredy 11.3. začali premávať ako v čase prázdnin. Zrušilo sa otvorenie turistickej sezóny KST Púchov, ktoré bolo plánované na sobotu 21.3. a kultúrny program Mladí bavia seniorov plánovaný na 20.3. Termín konania Prvého diskusného fóra participatívneho rozpočtu, ktoré sa malo konať 18.3. sa presunulo na náhradný termín. V stredu 11.3. vydalo svoje tretie usmernenie aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Mestský krízový štáb v Púchove vydal Pokyn č.3

V popoludňajších hodinách dňa 12.3. zasadal opäť mestský krízový štáb, ktorý prijal Pokyn č.3, ktorým dopĺňa predchádzajúce Pokyny č.1 a č.2. Podľa nového pokynu došlo k zavedeniu prísnejších opatrení pre mestskú políciu a hygienu v mestskej autobusovej doprave, v rámci ktorej budú v nasledujúcich dňoch upravené cestovné poriadky jednotlivých autobusových liniek. Prevádzkovateľ mestskej autobusovej dopravy je povinný pravidelne udržiavať čistotu v celom svojom vozovom parku a intenzívne zabezpečovať dezinfekciu interiéru autobusov. Zakazuje sa organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v pôsobnosti mesta do odvolania. Pokyn zrušil niekoľko nadchádzajúcich mestských akcií, spomedzi ktorých je najväčšou Vítanie jari – Veľkonočný jarmok, pôvodne plánovaný na sobotu 28.3.

Mestský krízový štáb odporučil primátorke mesta, aby Mestský úrad v Púchove fungoval v obmedzenom režime v kontakte s verejnosťou. Na základe tohto odporúčania je mestský úrad od pondelka 16.3. až do piatku 20.3. pre verejnosť uzavretý. Zamestnanci mestského úradu budú služby občanom poskytovať naďalej prostredníctvom e-mailov aj telefonického kontaktu. Podateľňa je zabezpečená pri vchodových dverách zvončekom vo vymedzenom čase. Púchovské informačné centrum, vrátane predajného miesta parkovacích kariet, bude s účinnosťou od 16.3. až do odvolania zatvorené.

Od pondelka 16.3. sú celoplošne na Slovensku zatvorené materské i základné školy, ZUŠ a CVČ. V tejto súvislosti bol nariadený pokyn obmedziť prístup na detské ihriská. Mestská polícia Púchov miesta verejného zhromažďovania priebežne kontroluje. Primátorka mesta žiada a odporučila podnikateľom, aby vo svojich prevádzkach dbali na zníženie hromadného stretávania sa ľudí na jednom mieste a upozornili ich na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti

Mesto Púchov ponúka pomoc seniorom a ľuďom v karanténe

Primátorka mesta Katarína Heneková navrhla členom krízového štábu pomôcť najzraniteľnejšej skupine občanov mesta Púchov, ktorými sú predovšetkým osamelí občania, ZŤP občania, zdravotne ohrození seniori, prípadne občania nachádzajúci sa v povinnej karanténe. Predložený návrh členovia mestského krízového štábu jednohlasne odsúhlasili a na základe toho bude v termíne od 16.3. do 27.3. pre občanov poskytovaná bezplatná služba pod záštitou mesta Púchov. Táto služba bude spočívať v zabezpečení nákupu základných potravín, drogérie a liekov pre občana, ktorý o túto službu požiada (viac na plagáte na str.17).

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020

Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že od pondelka 16.3. budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Rozhodol tiež o zatvorení zábavných podnikov, aquacentier, lyžiarskych stredísk, diskoték, detských kútikov, plavární, fitnescentier a podobne. Naďalej platí zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Zároveň sa zaviedla povinná 14-dňová domáca karanténa od piatku 13.3. od 7:00 hod. až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1.659 eur.

Mestská polícia kontroluje dodržiavanie zákazov

V dopoludňajších hodinách dňa 13.3. absolvovali vedúca oddelenia dopravy a služieb MsÚ Alena Vavrová a náčelník Mestskej polície Púchov Mário Martinko obhliadku všetkých detských ihrísk v meste, v rámci ktorej tieto vonkajšie priestory uzavreli červeno-bielymi páskami na znak zákazu využívania akéhokoľvek príslušenstva detských ihrísk, prípadne zhromažďovania sa na týchto miestach. Europark je úplne uzavretý a zamknutý.

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia hrozí pokuta až o výšky 20.000 eur všetkým, ktorí napriek zákazu budú mať otvorené prevádzky cukrární, bistier, kaviarní, barov a podobných zariadení verejného stravovania, telovýchovno-športových zariadení a zariadení pre detí a mládež.

Mesto Púchov ponúka pre svojich občanov rúška

Po štvrtkovom zasadnutí Krízového štábu mesta Púchov, zadalo vedenie mesta objednávku na ušitie prvého balíka bavlnených rúšok nielen pre potreby zamestnancov mestského úradu, mestskej polície a mestských spoločností, ktorí sú dennodenne v priamom kontakte s verejnosťou, ale aj pre tých najzraniteľnejších spomedzi všetkých, ktorými sú seniori a zdravotne znevýhodnení občania. Prvý balík bude obsahovať 500 kusov bavlnených rúšok, ktoré v pondelok, 16.3., mesto dotknutým občanom začalo doručovať prostredníctvom seniorských organizácií.

Zároveň vyzýva občanov mesta aj primátorka, Katarína Heneková: „Rúško, i to bavlnené, je dnes nevyhnutnosťou, bez ktorej by nikto z nás nemal v súčasnosti vyjsť na ulicu, prípadne do obchodu alebo k lekárovi. Týmto vás prosím, nezľahčujme tento kritický stav a správajme sa zodpovedne. Skúsme si všetci osvojiť myšlienku, že nosiť rúška v súčasnosti je absolútne prirodzené. A preto buďme ohľaduplní nielen k sebe a svojej rodine, ale aj k svojmu okoliu. Verím, že aj tieto naše opatrenia, a zabezpečenie nových bavlnených rúšok a ich roznos medzi ľudí, napomôže k splneniu tohto cieľa, že rúško sa počas týchto dní stane našou súčasťou.“

Zmeny na Mestskom úrade Púchov

Od pondelka 16.3. mestský úrad nebude zabezpečovať sobáše. Účasť na pohreboch v dome smútku bude kapacitne obmedzená na najbližších rodinných príslušníkov. V kancelárii podateľne od pondelka 16.3. nebude možné osobné vybavovanie úradných záležitostí. Občania budú môcť vo vymedzenom čase odovzdať úradné dokumenty len po zazvonení pri vchodových dverách. Nevyhnutné úradné záležitosti (rodné/úmrtné listy) môžu občania vybaviť po telefonickom dohovore alebo e-mailom. Overovanie listín nebude úrad zabezpečovať. Pokladňa bude uzatvorená, občania môžu vykonávať platby bezhotovostne.

Mesto Púchov reaguje ako správca dane na súčasnú situáciu nasledovne: Rozhodnutia na miestne dane a Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby budú pre tento rok distribuované najskôr v mesiaci máji 2020. Do 16.3. bolo poštou distribuovaných na 300 rozhodnutí podnikateľom, ktorí elektronickú schránku nevlastnia. Mesto Púchov v záujme zabezpečenia neobmedzeného prístupu k pitnej vode pre osoby patriace k marginalizovaným komunitám, zabezpečilo na stredu 18.3. v čase od 11:00 hod. do 12:30 hod. na Ul. Jána Smreka v Púchove (Kolonka) dodávku pitnej vody, a to za prítomnosti zamestnancov MsÚ a Považskej vodárenskej spoločnosti.

Nedeľné Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

S účinnosťou od 16.3. o 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, predajní drogérie, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, predajní novín a tlačovín, predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, prevádzok telekomunikačných operátorov, prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb, prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb. Reštaurácie môžu zostať otvorené, ale ľudia sa v nich nemôžu zhromažďovať, jedlá si musia zobrať so sebou.

Slavomír Flimmel, zdroj: MsÚ Púchov