Preteky športových rybárov

92
www.mphoto.wbl.sk

Na detských rybárskych pretekoch triumf Alexa Martinku a Michala Hrenáka

Alex Martinko v kategórii detí do desať rokov a Michal Hrenák medzi deťmi staršími ako desať rokov si vybojovali prvenstvá na tradičných detských rybárskych pretekoch. Na štrkoviskách Odhánky v Púchove ich minulý týždeň usporiadala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Púchov. Cenu za najväčšiu ulovenú rybu si odniesol Tomáš Matocha, ktorý vytiahol z vody kapra s úctyhodnou dĺžkou 53 centimetrov. A keďže rybársky šport je blízky aj nežnejšiemu pohlaviu, nechýbali medzi súťažiacimi ani dievčatá. Najúspešnejšou z nich sa stala Emma Václavíková. Vďaka priazni sponzorov si ceny odniesli nielen najúspešnejší rybári, ale všetci účastníci detských rybárskych pretekov.

Výsledky:

Kategória deti do 10 rokov: 1. Alex Martinko, 2. Adam Halaška, 3. Adam Luhový.

Kategória nad 10 rokov: 1. Michal Hrenák, 2. Matúš Haviar, 3. Miroslav Slávik.  

Rybári – feederisti zabojujú O pohár rieky Váh

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Púchove usporiada v nedeľu 26. mája na revíri Váh č. 10 preteky v love rýb udicou, disciplína feeder O pohár rieky Váh.

Maximálny počet pretekárov je 45, prihlášky s menom, priezviskom, adresou a telefonickým kontaktom je potrebné zaslať do 24. mája 2019 mailom na: pavolkadlec@atlas.sk.

Medzi bodované ryby sa nebude počítať belička európska, ostatné ulovené ryby sa bodujú systémom jedna ryba = 1 bod. Každá ulovená ryba bude nahlásená susednému pretekárovi, ktorý potvrdí ulovenie ryby. Ulovená ryba musí byť ihneď po zdolaní, s najväčšou opatrnosťou vrátená do vody. Loviaci si zapíše ulovenú rybu do bodovacieho preukazu a bude pokračovať v love. Každý pretekár si zodpovedá za svoj bodovací preukaz, ktorý po ukončení pretekov musí ihneď odovzdať hlavnému rozhodcovi. Každý pretekár loví iba na jeden feedrový prút s navijakom.

Maximálna dĺžka prútu je 450 cm od konca rúčky po posledné očko, s jedným náväzcom a jedným jednoháčikom. Maximálna veľkosť háčika je č. 10. Minimálna dĺžka náväzca je 50 cm, meria sa od konca krmítka po koniec oblúčika háčika. Celý systém musí byť priebežný. Pripravených môže byť viacero prútov. Prút, na ktorý pretekár loví, musí byť opretý aspoň o jeden pevný bod. Nad vodnou hladinou môže byť umiestnený len jeden prút. Je povolené používať pomocné terčíky. Vnadenie povolené výhradne feedrovým košíkom. Plávajúca nástraha a method feeder je zakázaný.

Preteky sa uskutočnia za každého počasia. V prípade búrky sa preteky ukončia. Každý pretekár sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Pretekár je povinný sa riadiť propozíciami a dodržiavať ich. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.  

Zdroj: MO SRZ, foto: Miroslav Mikáč.