Púchovskí hasiči dostali ocenenie

76

Dňa 12.5.2019 sa hasiči DHZ Púchov zúčastnili v Brumove (ČR) vysvätenia hasičských vozidiel. Po tomto akte si hasiči spoločne sadli a pospomínali na staré časy i terajšie problémy v oblasti požiarnej ochrany. Dobrovoľnému hasičskému zboru Púchov bola udelená medaila za medzinárodnú spoluprácu III. stupňa medzi hasičskými zbormi Púchov a Brumov.

DHZ Púchov