Prezenčne a zároveň aj online

252

Vyučovanie na diaľku preveruje už dlhý čas trpezlivosť, odolnosť a technickú zdatnosť pedagógov, žiakov i samotných rodičov.

Od 8. 3. 2021 je zabezpečená výučba na I. stupni základných škôl prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Veľa žiakov tak zostáva doma a úlohy musia vypracovať samostatne, prípadne s pomocou rodičov.

Vyučujúce na Základnej škole s materskou školou Slovanská sa pokúsili túto situáciu žiakom uľahčiť. Už tretí týždeň prebieha na I. stupni školy prezenčná výučba, ktorá je online sprostredkovaná pre tých žiakov, ktorí sa nemôžu zúčastniť vyučovania v škole. Žiaci sa pripájajú cez firemnú platformu Microsoft Teams podľa rozvrhu. Deťom sa tento spôsob prepojenia dvoch „svetov“ páči, pretože môžu vidieť spolužiakov, spolu s nimi sa učiť a smiať.

Všetci veríme, že situácia sa čoskoro stabilizuje a spoločne sa tešíme na opätovný návrat do školských lavíc v plnej zostave.

Kolektív ZŠ s MŠ Slovanská