Použi hlavu – kritické myslenie v každodennom živote

334

Volám sa Nikola Sekáčová a som študentka 1. ročníka strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach. Okrem toho som aj aktívnou členkou mládežníckeho parlamentu mesta Púchov. Pani riaditeľka CVČ a koordinátorka práce s mládežou mesta Púchov Alena Strýčková ma oslovila o účasť v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý organizovala IUVENTA. Téma vzdelávania: Použi hlavu – kritické myslenie v každodennom živote. Ani chvíľu som neváhala a som veľmi rada, že som sa toho zúčastnila.

Program ako inak prebiehal online. Vzdelávali nás dvaja úžasní školitelia: Andrea Cox a Ján Smatana. Previedli nás celým kritickým myslením. Vysvetlili nám čo na nás číha na internete, ako sa vyhnúť vírusom, ako rozoznať hoaxy, čo je to propaganda, konšpiračná teória a veľa iných zaujímavých vecí. Vzdelávali sme sa pomocou odbornej prezentácie, viedli diskusie a robili sme rôzne aktivity k danej téme. Dnes sme mnohí zavretí doma, mnohí viac času trávime na internete. Sociálne siete poskytujú mnoho nástrojov pre výmenu informácií, či dát medzi priateľmi, kolegami alebo rodinou. Milióny ľudí denne zasielajú nespočetné kvantum správ, emailov, fotiek a videí. Najznámejšími a najpoužívanejšími sociálnymi sieťami dnešnej doby sa stali Facebook, Instagram, Twitter, MySpace a iné. Je dôležité však poznať nie len výhody, ale aj riziká používania sociálnych sietí.

Šírenie hoaxov na internete sa stalo akýmsi trendom súčasnej doby. Hoax je prostredníctvom internetu elektronicky šírená správa, ktorá napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalším používateľom. Politika, farmaceutický priemysel, klimatické zmeny a v súčasnosti hlavne pandémia COVID-19 sa stala najčastejšou témou dezinformácií. Preto je veľmi dôležité naučiť sa v tom orientovať. V prvom rade si musíme klásť otázky: Je informácia pravdivá? Je autor kompetentný? Prečo vznikla? Komu je určená? Aké sú argumenty? Je informácia podložená faktami? Obsahuje tvrdenie predsudky alebo predpojatosť? Ďalej sa môžeme stretnúť s deepfakom. Čo to je? Technika pre syntézu ľudských obrazov pomocou umelej inteligencie. Tá dokáže skombinovať dve videá do jedného videa/obrázku. Ako ho rozoznať? Neprirodzený pohyb očí a zvláštna mimika, nedostatok emócií, rozmazanie alebo vychýlenie obrázku/videa.

Počas pandémie koronavírusu došlo k vzostupu škodlivých a zavádzajúcich konšpiračných teórií. Môže byť zložité rozpoznať ich alebo vedieť, čo je skutočne pravda. Aj toto je kritické myslenie Ako sa hovorí dôveruj ale preveruj Kritické myslenie používame v každodennom živote a je pre nás veľmi dôležité, ale nie každý z nás ho vie správne použiť. Absolvovala som 42 hodín tohto vzdelávania a neľutujem. Dozvedela som sa veľmi veľa informácií, ktoré mi v živote pomôžu a zároveň našla nových priateľov. Moje nadobudnuté vedomosti som posunula ďalej, lebo som si istá, že môžu pomôcť aj iným. Online formou som ich prezentovala v škole na hodine občianskej výchovy a tak ako profesor ocenili to aj spolužiaci. A posúvam ich ďalej a ďalej. Rodine, kamarátom a keď situácia dovolí aj ďalším členom nášho parlamentu. Preto je dobré vzdelávať sa v tejto oblasti a vedieť, v čom spočívajú riziká ich používania. Na takmer všetky totiž existujú riešenia, v ktorých je dobré mať prehľad. V skratke platí, že sociálne siete nie sú zlé, len si pri ich používaní musíme uvedomiť čo nám hrozí a vedieť sa tomu brániť.

Nikola Sekáčová, ilustr. foto: pixabay