Pribudnú ďalšie bezbariérové nájazdy

257

Ďalšia dobrá vec sa v rámci nášho výboru mestskej časti volebného obvodu č. 3 podarila. Ďakujem pracovníkom Podniku technických služieb mesta a konateľovi Ing. M. Svobodovi za vybudovanie bezbariérového nájazdu na chodník na Námestí slobody pri obytnom dome 1404, ktorý pomôže mamičkám s kočiarom, vozičkárom a všetkým spoluobčanom.

I. Kováčiková, poslankyňa MsZ