Priemerná mzda v Trenčianskom kraji v roku 2017

554

Mzda zamestnanca hospodárstva Trenčianskeho kraja parila k najvyšším medzi krajmi Slovenskej republiky

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Trenčianskeho kraja dosiahla v roku 2017 hodnotu 895 EUR. Aj keď je to druhá najvyššia mzda medzi krajmi SR, po Bratislavskom kraji, je o 59 EUR nižšia ako priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR. Mzdu zamestnanca hospodárstva Trnavského kraja prevýšila len o päť eur. Kým do roku 2013 osem rokov priemerná nominálna mesačná mzda hospodárstva Trenčianskeho kraja figurovala na piatom mieste medzi krajmi SR, od roku 2013 predstavovala druhú najvyššiu mzdu hospodárstva medzi krajmi SR, s výnimkou v roku 2016, kedy sa zaradila za Trnavský kraj na tretie miesto.

Mzda rástla vo všetkých krajoch SR, najviac v Trenčianskom kraji

V Trenčianskom kraji bol zaznamenaný najvyšší medziročný nárast mzdy. Kým priemerná nominálna mesačná mzda hospodárstva Slovenskej republiky medziročne vzrástla o 4,6 %, v Trenčianskom kraji to bolo až o 8,2 %.

Vývoj priemernej nominálnej mesačnej mzdy hospodárstva

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Poznámka: podľa štvrťročného štatistického výkazníctva; bez podnikateľských príjmov, údaje sú upravené o štatistický odhad neevidovanej mzdy zamestnancov u živnostníkov

Ing. Pavol Arpáš, riaditeľ Pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne