Primátor mesta ocenil najlepších žiakov

1428

V piatok 23. júna sa v Malom župnom dome konalo slávnostné stretnutie najlepších púchovských žiakov s primátorom mesta Rastislavom Henekom.

Na stretnutie primátorom prišli ocenení žiaci a vedenie štyroch mestských základných škôl, Cirkevnej základnej školy Sv. Margity, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času Včielka. Primátor mesta Rastislav Henek začal svoj príhovor aforizmom: „Učíme sa po celý život. Až na školské roky“ a pokračoval: „Vy ste však výnimkou, pretože vaša prítomnosť tu dnes, je obrazom vašej jedinečnosti, múdrosti, usilovnosti, šikovnosti, ctižiadosti a lásky k vzdelaniu. Som hrdý na to, že v našom meste máme takýchto skvelých žiakov, ktorí vynikajú nielen vo výbornom prospechu, ale sú úspešní aj pri rôznych záujmových a dobrovoľných aktivitách.“ Poprial žiakom dobré zdravie a veľa ďalších vynikajúcich úspechov. Po odovzdaní diplomov nasledovalo malé občerstvenie a spoločné fotenie. O kultúrny program sa postarali (ako obvykle) žiaci Základnej umeleckej školy.

Zoznam ocenených žiakov:

ZŠ Mládežnícka:
Eliška Valentínyová, Andrej Pobežal, Bianka Sarah Húževková, Viliam Kozánek, Naďa Kozánková, Martin Opat, Lívia Bajzová, Jakub Henek, Anna Malová, Adam Krško, Karin Mikušová, Martin Jandušík,
Nina Jandušíková, Katarína Mišíková, Ema Ižvoltová, Matúš Hromada, Lea Stehelová

ZŠ s MŠ Slovanská:
Natália Chanová, Dominika Sviečková, Zuzana Janeková, Miroslav Mihálik

ZŠ Gorazdova, Púchov:
Vanda Valachová, Štefan Galko, Katarína Drábiková,
Martina Vetešková, Matej Turčáni, Barbora Jurovčíková,
Roman Berčík, Timea Zigová, Michaela Jurenková, Lucia Kyčinová,
Sarah Nguyen, Lukáš Galko, Richard Tvarožek, Patrik Veteška

ZŠ J.A. Komenského:
Jaroslav Yarko Cích,  Tomáš Pobežal, Linda Cehláriková,
Ján Urban,  Marek Putala, Natália Novotná, Nikola Zvonková,
Tomáš Gubica, Alžbeta Blahová, Tamara Ganátová, Paulína Šeptáková

Cirkevná ZŠ sv. Margity:
Angelika Loduhová, Natália Feriancová, Michal Bašo, Aneta Juhaniaková

Základná umelecká škola:
Gabriela Paganíková, Tamara Chovancová, Mária Anna Špačková,
Klára Oravíková, Terézia Fujeríková, David Krištof, Kristína Potáčová, Janka Mária Gabčová, Lucia Odváhová, Katarína Tománková, Adriána Papučová, Andrej Majerko, Adam Gažo,
Alexandra Gažová, Dominika Mičudová

CVČ Včielka:
Sabína Solíková, Ján Medňanský, Filip Drábik, Paulínka Nováková,
Stela Surovčíková