Primátor ocenil najlepších študentov roku 2015

2896

V pondelok 16. novembra prijal primátor mesta Púchov Rastislav Henek v obradnej sieni Župného domu najlepších študentov za rok 2015.

Slávnostné podujatie sa konalo pri príležitosti Dňa študentstva a spolu so zástupcami vzdelávacích inštitúcií sa ho zúčastnilo dvadsaťpäť vybraných žiakov Gymnázia Púchov, SOŠ OaS Púchov, SOŠ Púchov, ZUŠ Púchov a CVČ Včielka Púchov. Za príkladnú mimoškolskú činnosť, vynikajúce študijné výsledky a úspechy na poli vedy, umenia či športu boli ocenení:

Gymnázium Púchov: Klára Dašková, Dominika Šimová, Mária Švecková, Adam Staňo, Lenka Vráblová, Petra Panáčková

SOŠ OaS Púchov: Katarína Trníková, Šárka Šulyová, Miriam Grigová, Erika Trníková, Michal Greguška

SOŠ Púchov: Daniela Kabzanová, Barbora Kabzanová, Martin Martiško, Jakub Lukajka, Jozef Brindza, Katarína Pantoková, Tomáš Paliesek, Filip Bačuvčík, Dominika Mičudová, Katarína Mikulová

CVČ Včielka: Nina Chovančeková, Simona Václavíková, Michaela Poljaková, Nina Kutejová

Po osobnej gratulácii od primátora mesta Rastislava Heneka a prevzatí pamätného darčeka sa menovaní podpísali do pamätnej knihy mesta a absolvovali neformálnu recepciu v priestoroch Župného domu.

DSC_0940 DSC_0951

-lef-