Primície v Kostole Všetkých svätých v Horných Kočkovciach

524

Druhá tohtoročná júnová sobota (12.6.) patrila v Žilinskej diecéze medzi slávnostné dni. Žilinský diecézny biskup Tomáš Galis v tento deň o 10:00 hodine udelil vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline – Vlčince kňazské svätenie (okrem iných) po dlhých rokoch aj nášmu rodákovi Františkovi Daškovi.

Nasledujúci deň – v nedeľu – sa už konala vo farskom kostole Všetkých svätých v Horných Kočkovciach primičná svätá omša novokňaza za účasti viacerých duchovných a veriacich z mnohých kútov Slovenska. V závere sa novokňaz poďakoval Stvoriteľovi – Pánu Bohu, rodičom a všetkým, ktorí ho sprevádzali na ceste ku kňazstvu a následne udelil všetkým prítomným novokňazské požehnanie.

V jeho nasledujúcej kňazskej pastorácii mu prajeme všetko dobré, veľa zdravia a síl, dobrých farníkov, množstvo času venovaného ľuďom a hlavne, na čo sa osobne najviac teší, aby robil to, čo môže robiť iba ako kňaz – sprostredkovať slávnostného Krista v eucharistii a odpustení.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ