Príprava na duálne vzdelávanie na ZŠ Mládežnícka

322

Na ZŠ Mládežnícka sa nepretržite už 37 rokov vyučuje predmet technika a svet práce. Máme zriadené dielne, kabinet pestovateľských prác a cvičnú kuchynku.

Tieto priestory sme budovali a zveľaďovali celé desaťročia a veľká vďaka patrí vedeniu školy, že nepodľahlo trendu posledných rokov a zachovalo nielen učebne, ale hlavne výučbu tohto predmetu. Musíme spomenúť aj našu bývalú kolegyňu, ktorá už nie je medzi nami, p. uč. Annu Pantúčkovú. Pod jej vedením vyrástli generácie šikovných a zručných mladých ľudí. Aj súčasní pedagógovia sa snažia vštepovať deťom úctu k práci, naučiť ich pracovať s drevom, kovom, plastom, sklom, používať základné pracovné nástroje (kladivo, pílka, hoblík…).

Pod odborným dozorom učiteľov žiaci vytvárajú úžitkové i ozdobné predmety, učia sa maľovať, natierať a hlavne skrášľovať svoje triedy i školu. Vytvorili sme v átriu bylinkovú špirálu, kde žiaci pod vedením p. uč. Jakubíkovej zasadili bylinky a o tie sa aj staráme a tešíme sa, keď ich usušíme a pripravíme si voňavé čajíky v chladných dňoch. Vybudovali sme ekoplochu s okrasnými krami, stromami i rastlinami. Tu sa môžu žiaci i učiť v altánku v horúcich dňoch.

V cvičnej kuchynke sa dievčatá naučia pripravovať chutné jedlá i nápoje, získajú zručnosti v oblasti gastronómie a správneho stolovania. Okolie školy, jej areál, ihrisko i dvor je vinou nezodpovedných ľudí mnohokrát považované za „smetisko“. Naši žiaci takisto upratujú tieto priestory a tým sa učia, že v peknom a čistom prostredí sa cítime oveľa lepšie. Chodby školy krášlia a zútulňujú kvety, o ktoré sa žiaci starajú, naučia sa ich rozmnožovať, presádzať, polievať a takisto rozoznávať jednotlivé druhy. A práve na technike vytvorili naše deti vkusné a originálne podstavce zo starých rebríkov a výsledok je naozaj krásny.

Najbližším plánom je vytvorenie oddychovo–úžitkovej záhrady. V priebehu troch rokov bude funkčná a na jej zhotovení a realizácii sa budú podieľať aj naši žiaci práve na predmete technika. V jednej časti budú vyvýšené hriadky so zeleninou, ovocné stromy, kry, bylinky. Po práci si oddýchneme v altánku obklopenou voňavými rastlinami a kríkmi. Z výpočtu našej činnosti je evidentné, že technika má svoje miesto vo vyučovaní a už na ZŠ môžeme smelo hovoriť o duálnom vzdelávaní. Do budúcnosti si teda zaželajme veľa šikovných detí a obetavých pedagógov, ktorí odovzdajú svoje vedomosti a skúsenosti ďalším generáciám.

Mgr. Miroslav Bučko, predseda predmetovej komisie THD