Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na sezónu 2019

81

Rekreačné kúpanie budú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2019 poskytovať sezónne umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská s organizovanou rekreáciou a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.

Za KS je na Slovensku považované vo všeobecnosti obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk je však každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Zoznam vôd určených na kúpanie pre KS 2019 v jednotlivých krajoch je nasledovný:

BA kraj: Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá – Senec

BB kraj: Ružiná – pri obci Divín, Ružiná – pri obci Ružiná, Teplý vrch – Pláž ORMET, Teplý vrch – Drieňok, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Vindšachtské jazero, Veľké Richňavské jazero

KE kraj: Pod Bukovcom, Ružín, Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Vinianske jazero

PO kraj: Veľká Domaša – Tíšava, Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá pláž, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – Nová Kelča – polostrov KRYM

TN kraj: Zelená voda – Nové mesto nad Váhom

TT kraj: Šulianske jazero, Rekreačná oblasť (ďalej len „RO“) Kunovská priehrada Sobotište

ZA kraj: Liptovská Mara – Liptovský Trnovec

Mimo prevádzky bolo v predchádzajúcich dvoch sezónach a tiež zostane aj túto KS Dolno Hodrušské jazero. Na tomto jazere prebehla rekonštrukcia z dôvodu technickej poruchy hrádze nie je naplnené vodou. V KS 2019 nebudú na vodnej ploche Zemplínska Šírava prevádzkované strediská Biela hora, Kamenec a Paľkov.

UMELÉ KÚPALISKÁ

V priebehu KS 2019 budú kontrolované letné kúpaliská (ďalej len „LK“) aj sezónne bazény, ktoré sú počas leta službou ubytovacích zariadení. Do monitorovania sú zahrnuté aj niektoré plavárne, ktoré v lete prevádzkujú vonkajšie sezónne priestory alebo sú využívané verejnosťou vo významnejšej miere vzhľadom na nedostatok iných možností v regióne.

Ako prvé začínali prevádzku sezónne termálne kúpaliská (ďalej len „TK“), napr. HOLIDAYPARK Kováčová (od 16.5.2019), TK Oravice (od 18.5.2019), TK Laura v Rajeckých Tepliciach (od 23.5.2019) či TK Horné Saliby (od 31.5.2019). V termíne od 13.6.2019 budú v prevádzke všetky bazény v AQUAPARK Tatralandia (celkovo 14 bazénov vrátane 4 sezónnych bazénov) a od 29.6.2019 vo Vodnom parku Bešeňová (celkovo 21 bazénov vrátane 9 sezónnych bazénov).

Z dôvodu nestáleho počasia sa na kúpaliskách v severných regiónoch, tak ako v minulých rokoch začne sezóna až v júli; v týchto dňoch stále ešte prebiehajú na nich prípravné práce. Príslušné RÚVZ vykonávajú priebežne obhliadky pripravenosti kúpalísk a ukladajú podmienky pre zahájenie prevádzky.

Celkovo bude sledovaných 213 umelých kúpalísk s 658  bazénmi, z toho 197 s termálnou vodou a 461 s netermálnou vodou. Povolenie na prevádzku dostalo k 12.6.2019 zatiaľ len 312 bazénov. Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov analýz v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Zdroj: ÚVZ, foto: pixabay.com.