Šestnásť rokov obetavej služby vo farnosti Púchov

2076

Od prvého júla odchádza z farnosti v Púchove farár a dekan Mons. Michal Keblušek. Do Púchova prišiel v roku 2003, kedy naňho hneď čakali rekonštrukčné práce na prístavbe starej fary. V roku 2004 a 2005 monsignor pokračuje v organizačnom zabezpečení týchto stavebných prác.

V roku 2005 sa podujal na realizáciu kompletnej výmeny pôvodných okien a neskôr i všetkých dvier farského kostola. V rovnakom roku dekan Michal Keblušek rozbieha prípravné práce na stavbe kostola v Streženiciach, ktoré sú filiálkou púchovskej farnosti. O dva roky nato je stavba streženického kostola zavŕšená a po slávnostnej posviacke začína slúžiť veriacim, ktorí dovtedy navštevovali bohoslužby v miestnom kultúrnom dome. Ešte v predchádzajúcom roku (2006) sa otvorenia a slávnostnej posviacky dočkala aj nová budova cirkevnej základnej školy.

V roku 2007 sa vďaka interesu dekana Kebluška dočkali postavenia a posvätenia novej kaplnky aj veriaci v areáli Kúpeľov Nimnica. V roku 2008 a 2009 prichádza na rad kompletná rekonštrukcia samotnej veže Farského kostola Všetkých svätých v Púchove, ktorá bola už v havarijnom stave – s trhlinami v stenách a narušenou statikou kvôli nesprávnemu ukotveniu zvonov.

A v tomto duchu by sa mohlo ďalej pokračovať vo vyratúvaní konkrétnych výsledkov pôsobenia dekana – od zriadenia knižnice v priestoroch fary, cez úpravu farského dvora až po napríklad zintenzívnenie spoločných ekumenických pobožností s evanjelikmi. Napokon jeho úsilím v minulom roku začala stavba cirkevnej materskej škôlky, pre ktorú sa toľko obetoval.

„Chcela by som v mene všetkých Púchovčanov vysloviť dekanovi Michalovi Kebluškovi úprimné poďakovanie za šestnásťročnú obetavú službu, ktorú v Púchove odviedol nielen v prospech veriacich, ale všetkých Púchovčanov. Poďakovanie patrí aj kaplánovi Michalovi Melišovi za jeho citlivý prístup a účasť pri ťažkých životných situáciách. Na budúcom pôsobisku im obom želám veľa zdravia, Božieho požehnania, veľa sily a odhodlania pri plnení si povinností,“ uviedla primátorka Púchova, ktorá sa s nimi bola osobne rozlúčiť.

Z púchovskej fary odchádza k 1. júlu 2019 aj kaplán Michal Meliš, ktorý tu pôsobil od roku 2017. Jeho ďalším pôsobiskom bude farnosť Žilina – Solinky. Novými duchovnými, ktorí budú sprevádzať púchovských veriacich, sú farár Stanislav Stolárik z Lednických Rovní a kaplán Pavol Ďurana z Pruského.

-r-