Príslušníci finančnej správy na hraničných priechodoch trenčianskeho kraja

160

Na hraničných priechodoch s Českou republikou môžete stretnúť pri výkone služby aj príslušníkov finančnej správy. Trenčianski príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trenčín v spoločných skupinách s policajtmi a príslušníkmi armády slúžia nonstop na hranici s Českou republikou v Drietome, púchovskí zasa v Lysej pod Makytou.

Aj prechod cez štátnu hranicu s Českou republikou je v tomto čase, keď bojujeme s chorobou COVID-19, kontrolovaný. Príslušníci finančnej správy tu však nekontrolujú tovar, ale poskytujú súčinnosť policajným zložkám spolu s príslušníkmi armády pri kontrole osôb, ktoré prekračujú štátnu hranicu. Denne prekročia štátnu hranicu v Drietome desiatky ľudí, ktorí po zaevidovaní ich totožnosti čakajú na presun do zariadení, kde strávia povinný čas v karanténe. Momentálne je prejazd slovenských a českých kamiónov plynulý, zahraničné kamióny sú evidované. Cez drietomský hraničný priechod prejdú denne stovky kamiónov.

Trenčianski príslušníci finančnej správy pracujú v tomto režime už od marca, kedy bola v dôsledku šírenia koronavírusu vyhlásená  mimoriadna situácia. Výkon služby je náročný a prebieha nepretržite. Príslušníci finančnej správy poskytujú súčinnosť polícii aj na všetkých ostatných hraničných priechodoch. Do spolupráce s políciou sú tak zapojené aj ďalšie colné úrady finančnej správy.   

Zdroj: financnasprava.sk